04/09/2023
1091

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   

Bà Cố MARIA ĐỖ THỊ DƯ  

Sinh năm 1940, tại Thái Bình  

đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 40 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2023,  

tại tư gia thuộc Giáo xứ Tân Mai - Giáo hạt Tân Mai,  

Hưởng thọ: 83 tuổi  

Là thân mẫu của: Cha Đaminh Nguyễn Hữu Cường, O.P; Dì Maria Nguyễn Thị Tuyết, O.P và Dì Maria Nguyễn Thị Phương Hà, O.P  

 

THÁNH LỄ AN TÁNG  

cho Bà cố, được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Tân Mai, vào lúc 05 giờ 15 phút, thứ Tư ngày 06 tháng 9 năm 2023.  

       Kính xin Quý Đức Cha, Đức ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Cha, quý Dì, và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.  

Vp. TGM. Xuân Lộc kính báo.  


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...