15/05/2023
850
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 
Ông Cố VINCENTÊ NGUYỄN QUANG MINH 
Sinh 1934 - tại Thái Bình
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 20 thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023 

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Thái Xuân - Hạt Long Khánh
Hưởng thọ: 89 tuổi 

Là thân phụ của: 
           - Dì Maria Nguyễn Thị Hạnh - Dòng Nữ tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương 
           - Dì Maria Nguyễn Thị Mến - Dòng Nữ tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương 
 
THÁNH LỄ AN TÁNG 
cho Ông cố sẽ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Thái Xuân, vào lúc 05 giờ 00 thứ Hai, ngày 15.05.2023. 
Xin cùng hiệp thông với quý Dì, Bà cố và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cố Vincentê sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. 
 
Vp. TGM Xuân Lộc kính báo. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...