27/05/2023
740
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 
Ông cố GIUSE NGUYỄN QUỐC KHÁNH (CÔNG) 
Sinh năm 1932, tại Hải Dương 
đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 00', ngày 24 tháng 5 năm 2023
 tại tư gia thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt - Hạt Hố Nai 
Hưởng thọ: 91 tuổi. 
  
Là thân phụ của Cha Giuse Nguyễn Bảo Thôi – Dòng Salêdiêng Don Bosco 
  
THÁNH LỄ AN TÁNG 
cho Ông cố, được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Kẻ Sặt, vào lúc 08 giờ 00, thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023. 
Kính xin Quý Đức Cha, Đức ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Cha Giuse và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cốGiuse sớm được hưởng nhan Thánh Chúa
  
Vp. TGM Xuân Lộc kính báo 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...