27/01/2023
1345
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:
Ông cố GIUSE MARIA NGUYỄN MẠNH THẨM
Sinh năm 1954, tại Hải Dương
đã được Chúa gọi về lúc 09 giờ 10', ngày 25 tháng 01 năm 2023,
 tại tư gia thuộc Giáo xứ Thánh Tâm - Giáo hạt Hố Nai.
Hưởng thọ: 69 tuổi.
 
Là thân phụ của:
Dì Maria Nguyễn Thị Nguyệt, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, cộng đoàn Kim Bích.
 
THÁNH LỄ AN TÁNG
cho Ông cố, được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Tâm, vào lúc 8h00, ngày 28 tháng 01 năm 2023.
Xin cùng hiệp thông với Dì Maria và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Ông cố Giuse Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
 
 
Vp. TGM. Xuân Lộc kính báo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...