03/08/2022
1588

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

ÔNG CỐ GIOAN B. NGUYỄN CHẨN
Sinh ngày 12/06/1928 tại Quảng Ngãi
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 18 giờ 15’ ngày 01 tháng 8 năm 2022
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Trung Ngãi
Hưởng thọ: 94 tuổi
Là thân phụ của Cha Anrê Kim Thông - Nguyễn Đức Trình – Đan Viện Biển Đức Thiên Bình

Thánh Lễ đồng tế An táng cho Ông Cố Gioan B. sẽ cử hành vào lúc 06 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022, tại Thánh đường Giáo xứ Trung Ngãi - hạt Gia Ray.

Kính xin Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Đức ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ
đến hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho ông cố Gioan B.
Gia đình táng quyến kính báo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...