20/08/2023
887
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : 
Nữ tu MARIA ROSA DƯƠNG THỊ TUYẾT 
Sinh 1988, tại huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai 
thuộc Dòng Đaminh Monteils 
Đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 55’ thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023 
Hưởng dương : 35 tuổi ; Khấn dòng 03 năm 
   
 THÁNH LỄ AN TÁNG 
cho Nữ tu Maria Rosa, sẽ được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hữu, vào lúc 09 giờ sáng Chúa Nhật ngày 20.08.2023. 
Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hội dòng và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Nữ tu Maria Rosa sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 
 
Vp. TGM Xuân Lộc  * Chúng con xin đính kèm file Thiệp báo tang.  

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...