10/05/2023
636

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :   

 

Nữ tu MARIA PHẠM THỊ HẠNH (MỪNG)   

Sinh 1935, tại Thái Bình   

thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường   

Đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 45’ thứ Ba, ngày 09 tháng 5 năm 2023    

Hưởng thọ: 88 tuổi ; Khấn dòng: 63 năm   

    

THÁNH LỄ AN TÁNG   

cho nữ tu Maria, được cử hành tại Nguyện đường Cộng đoàn Thánh Giuse - Giáo xứ Hà Nội vào lúc 15 giờ 30, thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2023   

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hiệp Hội và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho nữ tu Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.   

   

Vp. TGM Xuân Lộc 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...