06/03/2023
1309

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :

Đan sĩ MARIA PHẠM THỊ NHIÊN

Sinh 1941, tại Ninh Cù - Thái Bình

thuộc Đan viện Đaminh Đức Maria Thánh Linh

Đã được Chúa gọi về lúc 07 giờ 15’ thứ Hai, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Hưởng thọ : 82 tuổi 

 

 THÁNH LỄ AN TÁNG

cho Đan sĩ Maria sẽ được cử hành tại Nguyện đường của Đan viện, vào lúc 15 giờ 00 thứ Ba, ngày 07.03.2023

Xin cùng hiệp thông với Đan viện và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Đan sĩ Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Vp. TGM Xuân Lộc 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...