29/04/2023
599

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  

Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ DOAN  

Sinh năm 1924  

đã được Chúa gọi về ngày 26 tháng 4 năm 2023,  

 tại tư gia thuộc GHBL Hà Phát - Hạt Hố Nai  

Hưởng thọ: 99 tuổi  

   

Là thân mẫu của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Từ - Chánh xứ Giáo xứ Đồng Công, Giáo phận Long Xuyên  

   

THÁNH LỄ AN TÁNG  

cho Bà cố, được cử hành tại Thánh đường GHBL Hà Phát vào lúc 04 giờ 30, thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023.  

Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Cha Gioan Baotixita và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.  

   

Vp. TGM Xuân Lộc kính báo  


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...