01/06/2023
680

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  

 

BÀ CỐ MARIA ĐỖ THỊ NHUNG  

Sinh 1970, tại Thái Bình
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ 30 thứ Ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tại tư gia thuộc GHBL Đại Lộc, Giáo hạt Hố Nai.
  

Hưởng dương: 53 tuổi  

Là thân mẫu của Thầy Gregoire Phạm Hữu Sở – Thuộc dòng Thánh Gia Việt Nam  

   

 

THÁNH LỄ AN TÁNG  

cho Bà cố, được cử hành tại Thánh đường GHBL Đại Lộc, vào lúc 8g00 thứ Sáu, ngày 02/06/2023  

Xin cùng hiệp thông với Thầy Gregoire, Ông cố  Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.  

   

 Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.  


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...