26/08/2023
953

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  

 

BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HƯNG  

Sinh 1942,  tại Cẩm Giàng – Hải Dương
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 05 thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023
Tại tư gia thuộc Giáo xứ La Ngà, Giáo hạt Túc Trưng.
  

Hưởng thọ: 81 tuổi  

Là thân mẫu của Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh – thuộc Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinhsơn.  

   

 

THÁNH LỄ AN TÁNG  

cho Bà cố, được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ La Ngà, vào lúc 08g00 thứ Hai, ngày 28/08/2023  

Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Cha Phaolô và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Anna sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.  

   

 Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.  


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...