19/05/2023
843
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 
 
BÀ CỐ CHÉN 
Nhũ Danh ANNA BÙI THỊ RINH  
Sinh 1932, tại Bái Vàng - Hà Nội
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 30 thứ Tư , ngày 17 tháng 5 năm 2023
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Hà Nội, Giáo hạt Hố Nai.
 
Hưởng thọ: 91 tuổi 
Là thân mẫu của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo – Thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam 
  
 
THÁNH LỄ AN TÁNG  
cho Bà cố, được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Hà Nội, vào lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 20/05/2023 
Kính xin Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Cha Giuse và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Anna sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. 
  
 Vp. TGM Xuân Lộc kính báo. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...