09/06/2022
10293
BÀI 2: BẢN CHẤT PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM
(Chương I bản NQ-TLĐ. TNTT.VN, 1974)
 
     Sau gian đoạn hình thành và phát triển tại Việt Nam, PTTNTT đã có những bước tiến và đóng góp rất tích cực cho việc giáo dục toàn diện thanh thiếu nhi Công Giáo tại Việt Nam. Vì hoàn cảnh xã hội thay đổi, PTTNTT phải chuyển mình sang những hình thức dạy giáo lý thích nghi với thời cuộc, nhưng PTTNTT vẫn không đánh mất bản chất của mình với tính linh hoạt nhờ vào bản chất, tôn chỉ, mục đích rõ ràng và vững chắc.
     Thật lạ lùng, đọc lại những hướng dẫn của Giáo Hội về việc dạy giáo lý trong tài liệu Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo LÝ của Bộ Giáo Sĩ năm 1997, số 85 xác định các nhiệm vụ cơ bản của việc dạy giáo lý là:
giúp hiểu biết đức tin, giáo dục phụng vụ, huấn luyện luân lý và dạy cầu nguyện, ta thấy có sự trùng hợp đáng ngạc nhiên trong Tông Huấn Dạy Giáo Lý (1997) và bản chất, tôn chỉ và mục đích của PTNTT được xác định trong bản nội quy của phong trào năm 1974. (x. bản nội quy PTTNTTVN năm 1974 và Hướng Dẫn Dạy Giáo lý Trong hoàn cảnh hiện nay của Bộ Giáo Sĩ năm 1992, đặc biệt các số 30.G, 50, 85,86, 262)
Chính vì thế, tìm hiểu và nắm vững về bản chất được thể hiện qua mục đích, lý tưởng, nền tảng và tôn chỉ của PTTNTT giúp các mục tử và Giáo lý viên hiểu rõ hơn những lợi ích thiết thực, sâu xa và rộng lớn mà PTTNTT đem lại cho công cuộc dạy giáo lý trong Giáo Hội để áp dụng theo chương trình chung của Giáo phận, đồng thời cũng là để điều chỉnh những hiểu lầm và áp dụng không đúng hướngVảnh hưởng đến việc giáo dục thiếu nhi theo như Giáo Hội mong muốn.

I. MỤC ĐÍCH
     Điều 2 Chương I - Nội Quy Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nêu rõ: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể được thành lập với 2 mục đích:

     1. Đào luyện thanh thiếu nhi về 2 phương diện tự nhiên và siêu nhiên, để họ trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.
          
- Về phương diện tự nhiên: các em được giáo dục để trở thành những con người kiện toàn nghĩa là: khỏe mạnh về thể chất  (mạnh khỏe, dẻo dai), vững mạnh về tinh thần (vui tươi, linh hoạt, tự ý thức) và trưởng thành về nhân cách (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín).
          - Về phương diện siêu nhiên: Các em được giáo dục để trở thành những Kitô hữu hoàn hảo với đức tin vững mạnh nhờ được đặt nền tảng và tập trung vào Bí tích Thánh Thể và Thánh Kinh, yêu mến Hội Thánh, có lương tâm ngay thẳng, và hăng hái dấn thân trong công việc tông đồtruyền giáo.
     2. Đoàn ngũ hóa Thiếu nhi để hướng dẫn các em truyền thông Tin Mừng, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng. 
     Quy tụ và tổ chức các em theo Phương pháp Hàng đội giúp cho việc giáo dục được dễ dàng và đạt hiệu quả.
     Áp dụng tinh thần Công Đồng Vatican II là đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần và hoàn thiện hóa những cơ cấu và tổ chức xã hội.II. LÝ TƯỞNG

     Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể chính là Lý Tưởng của PTTNTTVN - Đấng vẫn đang tiếp tục cách kỳ diệu mầu nhiệm Làm Người, Chết và Sống lại nơi cuộc sống chúng ta hôm nay. Lời nói, hành động và lối sống của Chúa Giêsu được diễn tả trong Tin Mừng chính là lý tưởng, là mẫu mực cho các thành viên phong trào học hỏi, rèn luyện.
     Cũng như giai đoạn khủng hoảng trước đây (1877) của nền giáo dục nước Pháp, Thiếu nhi Công Giáo Việt Nam hôm nay cũng cần được soi sáng nhắc nhở, để các em không chọn ai khác, mẫu người nào khác để rồi bị nhầm lẫn mà đánh mất lý tưởng đời mình là Vị Huynh trưởng Tối Cao Giêsu.


III. TÔN CHỈ
     Tôn chỉ là ý hướng, nền tảng vững chắc và là nguyên tắc chính để một tổ chức, đoàn thể dựa trên đó để sống và hoạt động.
Điều 5 nội qui nêu rõ: “Tôn chỉ của PT TNTT là
Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và Làm Tông đồ. Nhất là làm Tông đồ cho giới trẻ như Thánh Công Đồng Vatican II dạy : “ Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (TĐGD, 12).
     Tôn Chỉ này được nhắc nhở các đoàn sinh qua cách chào của PT TNTT: Cầu Nguyện Rước Lễ, Hy Sinh, Làm Tông Đồ. 
Cầu nguyện và Rước lễ sự kết hợp với Chúa Giêsu, là sức sống của phong trào để từ đó một đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh Thể có thể hy sinh và làm tông đồ. 
Hy sinh và làm Tông Đồ Sống Lời Chúa, là vác thập giá theo Chúa Giêsu.
     Bên cạnh mục đích chính yếu trên, Nội dung của các Điều 6 và Điều 7 trong Bản Nội Quy, nhắc nhở Đoàn Sinh về lòng yêu mến 
tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria để được Mẹ hướng dẫn nâng đỡ, nhằm đạt tới mục đích mà Phong trào đã đề ra. Bên cạnh đó, đời sống thánh thiện của các Thánh, nhất là các Thánh Tử Đạo việt Nam luôn là chỗ nương tựa và là mẫu gương sáng ngời góp phần giúp Đoàn Sinh thăng tiến.
     Ngoài ra, Phong Trào cũng chủ trương đào tạo nơi giới trẻ có được
Tinh Thần Giáo Hội, thể hiện qua lòng yêu mến, tin tưởng, vâng phục vị đại diện Chúa Kitô, đầu Nhiệm Thể, là Đức Thánh Cha, Thủ Lãnh của Phong Trào và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của Ngài, qua sự hiện diện và hướng dẫn trực tiếp nơi phẩm trật Giáo Hội.
     Do đó, trọng tâm của Phong trào hôm nay, là nhờ và qua Bí Tích Thánh Thể để thánh hóa tuổi trẻ, hoặc nói theo từ chuyên môn của Phong trào là để Kitô hóa tuổi trẻ, nghĩa là giúp cho các em biến đổi nên giống Chúa Kitô trong tâm tình và trong cách sống.
     Mọi thành viên của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, từ một em đoàn sinh đến cấp lãnh đạo, cần sống Tôn chỉ của Phong trào để có thể trở nên công cụ hữu hiệu thông truyền Tình Yêu và Sự Sống của Chúa cho anh chị em và cho môi trường xã hội. Nhờ đó Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể tiếp tục mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ của Người cho thế giới hôm nay.


Tóm lại:
     Mục đích
của Phong trào là: đào tạo con người phát triển toàn diện về Tự nhiên và Siêu nhiên để từ đó góp phần xây dựng Giáo hội và xã hội bằng chính khả năng được trau dồi và đời sống dấn thân và tinh thần hăng say loan báo Tin Mừng.
     Chúa Giêsu Thánh Thể chính là
lý tưởng của mọi thành viên trong PT TNTT.
     Nền tảng của mọi sinh hoạt trong phong trào là Thánh Kinh và Thánh Thể.
    Tôn chỉ của Phong trào là: Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và Làm Tông đồ. Nhờ và qua Bí Tích Thánh Thể để thánh hóa tuổi trẻ, để biến đổi các em nên giống Chúa Kitô trong tâm tình và trong cách sống.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...