11/03/2022
7722
Theo lời mời gọi của Đức cha Chánh Giáo Phận trong Lời Chủ Chăn tháng 03/2022:
Từ Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày 06/3/2022 đến Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 17/4/2022:
 các Giáo xứ, Đại Chủng viện, Dòng tu học hỏi các tài liệu, tĩnh tâm và cầu nguyện theo những đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục và suy tư về những câu gợi ý căn bản và những vấn đề riêng của đơn vị mình.

Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận Xuân Lộc kính gửi đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Anh Chị Em các tài liệu sau:


Tải về FILE PowerPoint cho máy chiếu: 
1. KINH CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2023
2. TÀI LIỆU HỌC HỎI 

3. TÀI LIỆU HỌC HỎI dành cho máy sử dụng Office 2003 
4. 
TÀI LIỆU HỌC HỎI DÀNH CHO THIẾU NHI

Tài liệu học hỏi dạng Video

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ 16

 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...