02/03/2021
6019
Lúc 17 giờ 15 chiều nay 02.03.2021, Nơi Nhà Nguyện Tòa Giám Mục, trong giờ Kinh Chiều, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã tuyên xưng Đức Tin và thề hứa trung thành với Tòa Thánh trước sự chứng kiến của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Cha Giám Đốc, Quý Cha và Quý Thầy ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, Quý Cha, Quý Thầy và Quý Dì đang phục vụ tại TGM Xuân Lộc, cùng đại diện Quý Tu sĩ của Giáo Phận.

Sau phần Lời Chúa của giờ Kinh chiều, Cha Giuse Đệ Đoàn Viêt Thảo chia sẻ đôi tâm tình và thay lời cho cộng đoàn cám ơn những đóng góp của Đức Cha Giuse cho Giáo Phận trong những năm tháng Đức Cha chấp chánh Giáo Phận và ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức cha Gioan trong sứ vụ mới.
Liền sau đó là phần Tuyên xưng Đức Tin và Thề hứa trung thành với Tòa Thánh của Đức cha Gioan trước sự chứng kiến của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo và cộng đoàn.
Ðức tân Giám Mục trịnh trọng Tuyên xưng Ðức tin theo tất cả và từng chân lý được khắc ghi trong kinh Tin kính cùng những Giáo huấn của Giáo hội; Tuyên thệ trung thành với Giáo hội và với Ðức Giáo hoàng - đấng kế vị tông toà thánh Phêrô; Tuyên hứa sống thánh thiện, gương mẫu, chu toàn mọi trách nhiệm của một người mục tử; yêu thương nâng đỡ và làm phát triển mọi thành phần Dân Chúa. Văn bản tuyên xưng và tuyên hứa của Ðức cha Tân Giám Mục Chánh Tòa được ký xác nhận bởi chính Ðức cha, Đức cha Giuse vị chứng giám và những người làm chứng để trình lên Ðức Thánh cha.
Kết thúc Nghi thức là phép lành của Đức Tân Giám Mục Chánh Tòa Gioan Đỗ Văn Ngân.
 
Tin, ảnh: Ban MVTTGPXL

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...