04/10/2019
3174
“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
Ủ ấp tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6)
Với sứ mạng chăm sóc dân Chúa trong toàn Giáo phận Xuận Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo Phận  đã trao phó việc chăm sóc mục vụ Giáo xứ Thị Cầu cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Đức.
Sáng thứ ba, ngày 01/10/2019, vào lúc 9 giờ 00, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Anh Hùng đã chủ sự nghi thức thức nhận xứ của cha Tân Chánh xứ Phêrô; bên cạnh đó có sự hiện diện của quý Cha cố, quý Cha trong hạt Phước Lý, đông đảo quý tu sĩ nam nữ, giáo dân Giáo xứ Thị Cầu và Giáo xứ Thừa Đức, cùng thân hữu của Cha Phêrô.
Sau lời kinh Chúa Thánh Thần, mở đầu với Nghi thức Nhận xứ bằng việc công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Đức làm Chánh xứ - Giáo xứ Thị Cầu.
Sau đó, Cha quản hạt trao Dây Các Phép (trao quyền cử hành các Bí Tích) và Sách Tin Mừng (trao quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.
Tiếp đến, Cha Tân Chánh xứ bày tỏ công khai lời tuyên xưng Đức Tin và lời thề hứa trung thành với Giáo Hội và Đấng Bản Quyền.
Sau khi tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ Phêrô chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa. Nghi thức nhận xứ kết thúc bằng việc kí nhận biên bản bàn giao.

Nghi thức nhận xứ nói lên nhiệm vụ của Cha Chánh xứ là người được Đức Giám Mục sai đến để coi sóc một đoàn chiên. Cha có nhiệm vụ dẫn dắt đàn chiên và chịu trách nhiệm về Giáo xứ của mình, ân cần phục vụ với sự hiệp lực cộng tác của giáo dân để thông phần với Đức Giám mục vào 3 chức vụ: Ngôn Sứ – Tư Tế – Vương Đế của Đức Kitô.
Linh mục Chánh xứ là thừa tác viên chính thức của Giáo Hội, nghĩa là người được sai đến để phục vụ sự hiệp thông, là chứng tá Tông truyền và là người hành động nhân danh Đức Kitô, Đầu của Giáo Hội. Linh mục Chánh xứ là dấu chỉ, là hiện thân của Đức Kitô, ngài là đầu, chủ tọa cộng đoàn được trao phó.
Nghi thức nhận xứ khởi đầu cho sứ vụ của Linh mục nơi nhiệm sở mới, khởi đầu ấy mở thêm một trang sử mới nơi cộng đoàn Giáo xứ Thị Cầu.
Sau phần nghi thức nhận xứ, Cha Tân Chánh Xứ đã chủ sự giờ Chầu tạ ơn cầu nguyện cho sứ vụ mới và cho Giáo xứ.
Ước mong, niềm vui, sự hiệp nhất của ngày hôm nay sẽ được nối dài mãi nơi cộng đoàn Giáo xứ Thị Cầu.

Tin, ảnh: Truyền Thông Hạt Phước Lý
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...