10/03/2015
3700

 Tải về tài liệu học tập dạng tập tin trình chiếu Powerpoint

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHỦ ĐỀ MỤC VỤ NĂM 2014

 

NỘI DUNG

Bài 1 : Sống và Loan báo Tin Mừng

Bài 2 : Chúa Giêsu, Tin Mừng để sống và loan báo

Bài 3 : Thao thức Loan báo Tin Mừng

Bài 4 : Phẩm chất đất gieo trồng

Bài 5 : Cách thức gieo vãi hạt giống

Bài 6 : Gia đình sống và loan báo Tin mừng (I)

Bài 7 : Gia đình sống và loan báo Tin mừng (II)

Bài 8 : Mẫu gương sống và loan báo Tin Mừng


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...