24/07/2017
4198

LỄ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN

(26.7.2017)

Anh chị em thân mến,

Chân phước Anrê Phú Yên là một thầy giảng đạo đức, một giáo lý viên nhiệt thành, một chứng nhân bất khuất của niềm tin. Mừng kính vị chân phước là gương mẫu sống động của các giáo lý viên, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Chúa nói: “Hãy bỏ mình, vác thập giá theo Ta”. Xin cho các nhà truyền giáo luôn hăng say phục vụ dưới ngọn cờ Thánh giá, để làm rạng ngời đức tin và mở rộng Nước Chúa khắp nơi.

2. “Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu”. Xin cho các Kitô hữu Việt Nam luôn biết đáp trả tình Chúa bằng đời sống tin yêu kiên vững và truyền giáo nhiệt thành.

3. Chân phước Anrê Phú Yên đã anh dũng tuyên xưng đức tin. Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam luôn chuyên cần cầu nguyện và sống đức tin, để nên chứng nhân của Đức Kitô phục sinh trong mọi môi trường sống.

4. Chân phước Anrê Phú Yên là bổn mạng giáo lý viên Giáo phận. Xin cho các giáo lý viên siêng năng học hỏi Lời Chúa, chuyên cần cầu nguyện, để tình yêu Đức Kitô thúc đẩy họ/ hăng say thực thi sứ mạng giảng dạy giáo lý bằng lời và bằng gương mẫu cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam một chứng nhân Tin Mừng là thầy giảng Anrê Phú Yên. Xin ban ơn giúp sức, để mọi nỗ lực của anh chị em giáo lý viên luôn tô đậm hình ảnh yêu thương của Đức Kitô nơi tâm hồn các học viên. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...