28/08/2017
10021

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

(03.9.2017)

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã chọn cái chết trên Thập giá để ban cho nhân loại ơn cứu độ và mời gọi chúng ta vác Thập giá theo Ngài để tìm được sự sống đời đời. Với quyết tâm bước theo Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh can đảm rao giảng Lời Chúa, dù phải chấp nhận sự thù nghịch của thế gian, vì chỉ có Lời Chúa mới mang lại sự sống đời đời.

2. Ngày 05.9, toàn quốc khai giảng Năm Học mới. Xin cho các học sinh, sinh viên biết quý trọng truyền thống tốt đẹp của dân tộc là “tiên học lễ, hậu học văn”, chăm chỉ trau dồi kiến thức và đạo đức/ để trở nên những công dân hữu ích cho xã hội.

3. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các giáo xứ được tinh thần truyền giáo tác động, trở nên mối hiệp thông trong đức tin/ và chứng tá của lòng bác ái.

4. Chúa nói: “Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sống”. Xin cho quý chức Ban hành giáo và mọi tông đồ giáo dân trong giáo xứ chúng ta/ có được tấm lòng với Chúa và với tha nhân, tránh mọi chia rẽ và quên mình phục vụ, để giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn.

Lạy Chúa, mỗi khi cử hành thánh lễ, xin cho chúng con biết thông dự cuộc đời mình vào Hy Lễ Thập Giá của Con Chúa, để tình yêu cứu độ của Chúa chan hòa trong chúng con và nuôi dưỡng đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...