27/11/2021
4818

MÙA VỌNG
Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).
LƯU Ý :
1.Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này. Tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236).
2.Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12:
  1. không được cử hành lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
  2. chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
  3. được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
3.Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
THÁNG 11 NĂM 2021
28.11          24.10           Tm           CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IBài đọc Chúa nhật NĂMC:Gr 33,14-161Tx 3,12-4,2L21,25-28.34-36.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Đệ (Phú Thịnh)
- Gx Kim Thượng (Gia Kiệm)
- Gx Phú Hòa (Túc Trưng)
- Gx Tà Lài (Phương Lâm)
- Gh Tân Lâm (Phương Lâm)
- Gx Thiên Ân (Long Thành)
- Gx Trung Ngãi (Gia Ray)
- Gx Xuân Trà (Hố Nai)
29 25 Tm Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
30 26 Đ Thứ Ba. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18 ; Mt 4,18-22.

THÁNG MƯỜI HAI 2021
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho các Giáo Lý Viên:
Chúng ta cầu nguyện cho các Giáo Lý Viên, những người được kêu mời loan báo Lời Chúa, cho họ trở nên những chứng nhân quả cảm và sáng tạo của Lời, nhờ sức mạnh của Thánh Thần.
 
01           27.10           Tm           Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
02 28 Tm Thứ Năm đầu tháng.Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
03 29 Tr Thứ Sáu đầu tháng.THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
Lịch Chầu lượt
- GhLong Thọ (Phước Lý)

LƯU Ý :
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như : đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 4/1991).
Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.
 
04           01.11           Tm           Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.6-8.

LƯU Ý :
Lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc
a. Chiều thứ Bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành thánh lễ Chúa nhật.
b. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc, xin xem Những điều cần biết trước, III, trang 7.
 
05           02            Tm            CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IIBr 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.
Lịch Chầu lượt
- Gx Duyên Lãng (Long Khánh)
- Gx Đông Hòa (Biên Hòa)
- Gx Giang Điền (Phú Thịnh)
- Gx Phú Lâm (Phương Lâm)
- Gx Quảng Tâm (An Bình)
- Gx Suối Cát (Gia Ray)
- Gx Suối Cả (Long Khánh)
- Gx Xuân An (Phú Thịnh)
- Gx Xuân Tây (Long Khánh)
- Đan Viện Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
06 03 Tm Thứ Hai.Thánh Nicôla, giám mục (Tr).Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
07 04 Tr Thứ Ba.Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Is 40,1-10; Mt 18,12-14.
08 05 Tr Thứ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx Dốc Mơ (Gia Kiệm)   
- Gx Đan Kar (Túc Trưng)
-  Gx Đức Mẹ VNNT (Gia Kiệm)
- Gx Hoàn Quân (Long Khánh)
- Gx Tam Phú (Túc Trưng)
- Gx Thọ Hòa (Gia Ray)              

LƯU Ý :
Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ) là lễ mà Đức Giám mục Giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, và linh mục chánh xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ, như luật dạy. Xin xem Những điều cần biết trước, II.
 
09           06           Tm            Thứ Năm.Thánh Gioan Điđacô (Tr).Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
10 07 Tm Thứ Sáu.Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
11 08 Tm Thứ Bảy.Thánh Đamasô I, giáo hoàng(Tr).Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
12 09 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.Thánh vịnh tuần III.Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng.Xp 3,14-18a; Pl 4, 4-7; Lc 3,10-18(Không cử hành lễ Đức Mẹ Guadalupe).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Hải (Hố Nai)
- Gx Bùi Hiệp (Tân Mai)
- Gx Nghĩa Hiệp (Phước Lý)
- Gx Nghĩa Sơn (Biên Hòa)
- Gx Thái Xuân (Long Khánh)
- Gx Xuân Đông (Long Khánh)
13 10 Đ Thứ Hai.Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
14 11 Tr Thứ Ba.Thánh Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ.Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32.
15 12 Tm Thứ Tư.Is 45,6b-8.21b-25; Lc 7,19-23.
16 13 Tm Thứ Năm.Is 54,1-10Lc 7,24-30.
17 14 Tm Thứ Sáu.St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

LƯU Ý :
Thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:
a. không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374);
c. nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hoặc chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày về quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
 
18            15           Tm            Thứ Bảy.Gr 23,5-8; Mt 1,18-25.
19 16 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.
Lịch Chầu lượt
- Gx Hà Nội ( Hố Nai)
20 17 Tm Thứ Hai.Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
21 18 Tm Thứ Ba.Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 19 Tm Thứ Tư.1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
23 20 Tm Thứ Năm.Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr).Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
24 21 Tm Thứ Sáu.Ban Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

MÙA GIÁNG SINH
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
 
24            21             Tr            Thứ SáuBan Chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).
LƯU Ý :
Trong lễ Vọng và lễ Chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
 
25           22            Tr            Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm:Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Lịch Chầu lượt
- Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc (Hố Nai)

LƯU Ý :
Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ Thánh lễ này sang Thánh lễ kia.Không được cử hành thánh lễ an táng.
Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).
 
26            23           Tr            CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.1Sm 1,20-22, 24-28; 1Ga 3,1-2,21-24; Lc 2,41-52. (Ấn bản I:Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21).(Không cử hành lễ thánh Stêphanô, Tử đạo Tiên khởi).
Lịch Chầu lượt
- Gx Lai Ổn (Hoà Thanh)
- Gx Thiên Đức (Long Khánh)
- Gx Thống Nhất (Túc Trưng)
- Gx Xuân Hiệp (Gia Ray)
- Gx Xuân Khánh (Long Khánh)
- Gx Xuân Thành (Gia Ray)
- Gx Xuân Sơn (Túc Trưng)
27 24 Tr Thứ Hai.NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4Ga 20,2-8.
Thánh Gioan, Tông đồ
Bổn mạng
Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
28 25 Tr Thứ Ba. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,52,2; Mt 2,13-18.
29 26 Tr Thứ Tư. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh vịnh tuần IThánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30 27 Tr Thứ Năm.NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
31 28 Tr Thứ Sáu.NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...