21/10/2022
10174
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho những Trẻ Em Chịu Đau Khổ.
Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, nạn nhân của các cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi, có thể đến trường và tìm thấy tình yêu trong một gia đình.
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời
 
01.11           08.10           Tr           Thứ Ba. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
 
LƯU Ý :
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
1.Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2.Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
 
3.Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
 
02           09           Tm           Thứ  Tư. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I : Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II : Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III : Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.
 
Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Trong các thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài đọc ngoại lịch, 1973, trang 225-249 hay Sách Nghi thức An táng, 2014, trang 59-100.
 
03                    10                     X           Thứ Năm đầu tháng.Thánh Martinô Porres. tu sĩ (Tr).Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
04 11 Tr Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.Pl 3,174,1; Lc 16,1-8.
05 12 X Thứ  Bảy đầu tháng.Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.
06 13 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.2Mcb 7,1-2.9-14; Tx 2,16—3,5; Lc 20,27-38 (hay Lc 20,27.34-38).
Lịch Chầu lượt
- Gx Hóa An (Biên Hòa)
- Gx Tâm An (An Bình)
- Gx Thịnh An (Phú Thịnh)- Gx Tân Mai (Tân Mai)
- Gx Tân Xuân (Long Khánh)
- Gx Thái Lạc (Long Thành)
- Gx Phú Xuân (Xuân Lộc)
07 14 X Thứ Hai. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
08 15 X Thứ Ba.Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
09 16 Tr Thứ  Tư. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.Ed 47, 1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3, 9b-11.16-17); Ga 2,13-22.
10 17 Tr Thứ Năm.Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Plm 7-20; Lc 17,20-25.
11 18 Tr Thứ Sáu.Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.2Ga 4-9;Lc 17,26-37.
Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2004)
Đức chaĐa Minh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
12 19 Đ Thứ  Bảy. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
13 20 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I.Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19.
    Đ Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM[HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991].Đnl 30,15-20; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26 (Có thể chọn các bài đọc phần các thánh Tử Đạo trong sách Ngoại lịch).
Lịch Chầu lượt
- Gx An Lâm (Phương Lâm)
- Gx Bình Sơn (Long Thành)
- Gx Đại Điền (Phước Lý)
- Gx Hiếu Liêm (Phú Thịnh)
- Gx Hòa Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Yên (Gia Kiệm)
- Gx Martinô (Gia Kiệm)
- Gx Thạch Lâm (Phương Lâm)
- Gx Thiện An (Phú Thịnh)
- Gx Tiên Lâm (Phương Lâm)
- Gx Xuân Bắc (Gia Ray)
- Gx Văn Lâm (Phương Lâm)
14 21 X Thứ Hai.Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.
15 22 X Thứ Ba. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
16 23 X Thứ  Tư.Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
17 24 Tr Thứ  Năm. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.
18 25 X Thứ Sáu.Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
19 26 X Thứ  Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.
20 27 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Khánh (Long Khánh)
- Gx Bùi Hưng (Tân Mai)
- Gx Bùi Vĩnh (Tân Mai)
- Gx Chánh Tòa (Long Khánh)
- Gx Quang Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Cang (Long Thành)
- Gx Tân Vinh (Biên Hoà)
- Gx Thạch An (Phú Thịnh)
21 28 Tr Thứ Hai.Thánh vịnh tuần II.Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớDcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
22 29 Đ Thứ Ba. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
23 30 X Thứ  Tư. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
24 01.11 Đ Thứ  Năm.CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90).Đnl 30,15-20; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26 (Có thể chọn các bài đọc phần các thánh Tử Đạo trong sách Ngoại lịch).
25 02 X Thứ Sáu.Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).Kh 20,1-4.11−21,2; Lc 21,29-33.
26 03 X Thứ  Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.
KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2021– 2022
27.11 04.11 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
Thánh vịnh tuần I.
Bài đọc Chúa Nhật: Năm A. Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44
Lịch Chầu lượt
- Gx Kim Thượng (Gia Kiệm)
- Gx Phú Hòa (Túc Trưng)
- Gx Tà Lài (Phương Lâm)
- Gx Thiên Ân (Long Thành)
- Gx Tân Lâm (Phương Lâm)
- Gx Trung Ngãi (Gia Ray)
- Gx Thống Nhất (Túc Trưng)
- Gx Xuân Trà (Hố Nai)
28 05 Tm Thứ Hai. Is 2,1-5 (Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
29 06 Tm Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.
30 07 Đ Thứ Tư. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ, Lễ kính. Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...