23/09/2022
8462
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người.
Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm trong việc rao giảng Tin Mừng,và trở nên một cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.
THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).
01.10                    06.9                     Tr                    Thứ  Bảy đầu tháng.THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.
02 07 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.Kb 1,2-3; 2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10(Không cử hành lễ các Thiên thần hộ thủ).
    Tr Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi[HĐGM Việt Nam,khóa họp tháng 4.1991): Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Mẹ HCG (Gia Kiệm)
- Gx Đại Lộ (Hố Nai)
- Gx Gia Canh (Túc Trưng)
- Gx Hưng Bình (Gia Kiệm)
- Gx Kẻ Sặt (Hố Nai)
- Gx Long Thành (Long Thành)
- Gx Minh Hòa (An Bình)
- Gx Núi Đỏ (Long Khánh)       
- Gx Phú Tảo (Hố Nai)
- Gx Tân Hiệp (Long Thành)
- Gx Thái Hiệp (Biên Hòa)
- Gx Thiết Nham (Phước Lý)
- Gx Thiên Triều (Tân Mai)
- Gx Thọ Lộc (Gia Ray)
- Gx Tiên Chu (Hòa Thanh)
- Gx Trúc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Vĩnh An (Túc Trưng)
- Gx Xuân Lâm  (Phương Lâm)
03 08 X Thứ Hai. Gl 1,6-12;Lc 10,25-37.
04 09 Tr Thứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.
05 10 X Thứ  Tư. Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ (Tr).Gl 2,1-2.7-14;Lc 11,1-4.
06 11 X Thứ  Năm đầu tháng.Thánh Brunô. linh mục (Tr).Gl 3,1-5;Lc 11,5-13.
07 12 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14(hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
08 13 X Thứ  Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
09 14 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV.2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19(Không cử hành lễ các thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo, thánh Gioan Lêônarđô, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Thượng (Tân Mai)
10 15 X Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31−5,1;Lc 11,29-32.
11 16 X Thứ Ba. Thánh Gioan XXIII,giáo hoàng (Tr).Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
12 17 X Thứ  Tư. Gl 5,18-25;Lc 11,42-46.
13 18 X Thứ  Năm. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.
14 19 X Thứ Sáu.Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.
Kỷ niệm:
NGÀY THIẾT LẬP GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (1965)
15 20 Tr Thứ  Bảy. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.
16 21 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13; 2Tm 3,14—4,2; Lc 18,1-8.(Không cử hành lễ thánh Hedviges, nữ tu, thánh Margarita Alacoque, trinh nữ).
Lịch Chầu lượt
- Gx Thành Tâm (Long Thành)
17 22 Đ Thứ Hai. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
18 23 Đ Thứ Ba. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
19 24 X Thứ  Tư. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr).Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
20 25 X Thứ  Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
21 26 X Thứ Sáu.Ep 4,1-6;Lc 12,54-59.
22 27 X Thứ  Bảy. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).Ep 4,7-16;Lc 13,1-9.
23 28 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (Tr). Được cử hành Thánh Lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.(Không cử hành lễ thánh Gioan Capestranô, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Ray (Gia Ray)
- Gx Hiền Hòa (Long Thành)
- Gx Hòa Hiệp (Hố Nai)
- Gx Minh Tín (An Bình)
- Gx Tân Hương (Phú Thịnh)
- Gx Thánh Phanxicô (Tân Mai)
- Gh Thánh Vinh Sơn (Túc Trưng)
- Gx Xuân Bảo (Long Khánh)
24 29 X Thứ Hai.Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr).Ep 4,325,8; Lc 13,10-17.
25 01.10 X Thứ Ba.Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
26 02 X Thứ  Tư.Ep 6,1-9;Lc 13,22-30.
27 03 X Thứ  Năm.Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.
28 04 Đ Thứ Sáu.THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22;   Lc 6,12-19.
29 05 X Thứ  Bảy. Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.
30 06 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.Kn 11,2212,2; 2Tx 1,112,2; Lc 19,1-10.
Lịch Chầu lượt
- Gx Biên Hòa (Biên Hòa)
- Gx Gia Lào (Gia Ray)
- Gx Gia Phát (Gia Kiệm)
- Gx Phước Bình (Long Thành)
- Gx Kim Bích (Hố Nai)
- Gx Xuân Thiện (Gia Ray)
31 07 X Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...