29/05/2023
6267
  • Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho nạn bạo hành chấm dứt
Xin cho cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt nạn bạo hành, đồng thời nâng đỡ các nạn nhân và gia đình họ.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
 
01.6           14.4           Đ           Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 42,15-25; Mc 10, 46-52.
Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2017)
Đức chaGioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
02 15 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Hc 44,1. 9-13; Mc 11,11-26.
03 16 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.
04 17 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Thái (Tân Mai)
- Gx Mỹ Hội (Phước Lý)
- Gx Tân Tường (Phước Lý)
- Gx Túc Trưng (Túc Trưng)
05 18 Đ Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12, 1-12.
06 19 X Thứ Ba. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.
07 20 X Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.
08 21 X Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Mc 12,28b-34.
09 22 X Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.
10 23 X Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.
11 24 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.(Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Hải (Biên Hòa)
- Gx Bùi Chu (Phú Thịnh)
- Gx Cẩm Tân (Long Khánh)
- Gx Dầu Giây (An Bình)
- Gx Đồng Tâm (Gia Ray)
- Gx Đức Thắng (Túc Trưng)
- Gh Hà Phát (Hố Nai)
- Gx Hải Dương (Hố Nai)
- Gx Gia Yên (Gia Kiệm)
- Gx Nam Hà (Long Khánh)        
- Gx Nghĩa Yên (Phước Lý)
- Gx Thiên Bình (Long Thành)
- Gx Thừa Ân (Long Khánh)
- Gx Tín Nghĩa (Gia Kiệm)
- Gx Xuân Long (An Bình)          
- Gx Xuân Phú (Túc Trưng)
- Hiệp hội Đa Minh Thừa Sai Phú Cường (Hố Nai)
- Hội dòng Thánh Thể (Hố Nai) 
- Đan viện Cát MinhThánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
12 25 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.
13 26 Tr Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
14 27 X Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.
15 28 X Thứ Năm. 2Cr 3,15- 4,1.3-6; Mt 5,20-26.
16 29 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.
Lịch Chầu lượt
- Gx Dĩ An (Biên Hòa)
- Hiệp hội Nữ Thừa Sai Tình Thương (An Bình)
17 30 Tr Thứ Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
Ngày giỗ (1974):
Đức chaGiuse LÊ VĂN ẤN
Giám mục Tiên khởi Giáo phận Xuân Lộc
18 01.5 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,3610,8.
Lịch Chầu lượt
- Gx Dầu Giây (An Bình)
- Gx Bắc Minh (Phước Lý)
- Gx Liên Kim Sơn (Long Thành)
- Gx Ngũ Phúc (Hòa Thanh)
- Gx Tân Lộc (Tân Mai)
- Gx Thánh Tâm (Hố Nai)
- Gx Thiên Phước (Long Thành)
19 02 X Thứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
20 03 X Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
21 04 Tr Thứ Tư. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
22 05 X Thứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fischer, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
23 06 X Thứ Sáu. 2 Cr 11, 18.21b-30; Mt 6,19-23.
    Tr Ban Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
24 07 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25 08 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 20, 10-13; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33.
26 09 X Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.
27 10 X Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
28 11 Đ Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
    Đ Ban Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29 12 Đ Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN
Lịch Chầu lượt
- Gx Lợi Hà (Gia Kiệm)
30 13 X Thứ Sáu. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). St 17,1.9-10,15-22; Mt 8,1-4.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...