03/05/2015
6948

   Lược sử: Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương do Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ban sắc lệnh thiết lập (Decretum erectionis) ngày 14-9-1953 tại Liên Thuỷ, Bùi Chu với danh hiệu Mến Thánh Giá Bùi Chu.
   Ngày 10-11-1954, ngài uỷ thác cho cha Bernardo Maria Bùi Khải Hoàn, CMC, phụ trách Hội dòng.


   Năm 1959, được Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi chấp thuận, cha Bernardo Maria Bùi Khải Hoàn viết Hiến pháp cho dòng và xin đổi danh hiệu Mến Thánh Giá thành dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương (quen gọi dòng Trinh Vương). Với văn thư số 96/66 ngày 28-1-1966 gửi về Toà Tổng giám mục Sài Gòn, Toà Thánh đã chấp thuận Hiến pháp và việc đổi tên dòng. Đức Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình, bằng văn thư số 365/66 ngày 14-5-1966, đã ban sắc lệnh công bố Hiến pháp trên và đổi tên dòng.

   Văn thư số DD 2455–1/98, ngày 18-9-1999, Bộ Tu sĩ đã công nhận Đức cha Lambert de La Motte là vị sáng lập trong lịch sử, và cha Bernardo Maria Bùi Khải Hoàn là vị đồng sáng lập của dòng.

   Bổn mạng: Lễ Đức Maria Nữ Vương, 22-8.

   Mục đích:
- Làm vinh danh Chúa do việc thánh hoá các phần tử trong dòng.
- Thực hiện việc tông đồ trong các lĩnh vực: dạy giáo lý, mục vụ, giáo dục, y tế, bác ái xã hội, cách riêng cho những người nghèo.

   Hoạt động:
- Giáo dục trẻ em, đặc biệt trẻ em dân tộc thiểu số; thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo, nhất là anh em dân tộc thiểu số.

   Nhân sự: Gồm 11 cộng đoàn với số tu sĩ khấn trọn 225, khấn tạm 108, tập sinh 66, đệ tử 70.

   Điều kiện tuyển chọn:
- Thiếu nữ tuổi từ 17-25,
- Đã tốt nghiệp phổ thông trung học, hoặc trình độ văn hoá tương đương với tuổi,
- Có thiện chí rõ rệt muốn tận hiến cho Chúa,
- Óc phán đoán quân bình và có khả năng sống cộng đoàn,
- Sức khoẻ đủ để chu toàn các trách vụ trong dòng.

   Địa chỉ Nhà Mẹ:
41/2D Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn,
TP. HCM. Đt: 08 8910676-7109011
Email: nttsdmtv@hcm.vnn.vn

   Bề trên đương nhiệm: Nt. Maria Nguyễn Thị Thức, sinh 1940, khấn dòng 14-9-1959.


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...