01/05/2015
9222
- Tóm tắt về lịch sử và mục đích của dòng: Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập là một trong 24 hội dòng Mến Thánh Giá thuộc quyền giáo phận, theo tôn chỉ và mục đích của Đức Cha Phêrô Lambert de La Motte, đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá Việt Nam.
- Linh đạo: Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về “ Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng- Đinh là đối tượng duy nhất”.
- Sứ mạng: Sống sứ vụ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo hội địa phương.
Đây là dòng nữ mang bản sắc Á Đông vừa chiêm niệm vừa hoạt động và có lời khấn. Hội dòng khởi đi từ một số chị em ở Miền Bắc di cư vào Nam, định cư tại Tân Lập. Năm 2010 là năm Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập mừng kỷ niệm 50 thành lập.

Chị Tổng phụ trách: Maria Nguyễn Thị Ngọc Điệp
- Địa chỉ Nhà Mẹ: số 31 đường 28, khu phố 2, phường Bình Trưng Đông,
 Quận 2, Tp. HCM
- ĐT    : (08) 3743.1125 - 3743.0436
- Email    : mtgtanlap@yahoo.com

Hội dòng có 3 cơ sở trong giáo phận Xuân Lộc.
1.    Cộng đoàn Phú Sơn, thành lập năm 1971, thuộc giáo xứ Phú Sơn.

Địa chỉ: 18 Phú Sơn- Bắc Sơn- Trảng Bom- ĐN
Điện thoại: 0613869316
Sinh hoạt cộng đoàn: Dạy trẻ mầm non
Công việc mục vụ:
-    Dạy giáo lý
-    Giúp phòng thánh
-    Trao Mình Thánh Chúa.

2.    Cộng đoàn Thanh Bình, thành lập năm 1972, thuộc giáo xứ Thanh Bình.
Địa chỉ: 39, Ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom-ĐN
Điện thoại: 0613868277

Sinh hoạt cộng đoàn: Dạy trẻ mầm non
Các việc mục vụ:
-    Dạy giáo lý
-    Phụ trách ca đoàn: Thiếu Nhi, Hiền Mẫu
-    Trao Mình Thánh Chúa
                       
3.   Cộng đoàn Quảng Tâm, thành lập năm 1974 thuộc giáo xứ Quảng Tâm.
Địa chỉ: 422 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hòa, Huyện Trảng Bom-ĐN
Điện thoại: 0613768299  

Gmail: congdoanquangtam123
Sinh hoạt cộng đoàn: Dạy trẻ mầm non
Các việc mục vụ:
-    Dạy giáo lý
-    Giúp phòng thánh
-    Phụ trách ca đoàn: Thiếu Nhi, Hiền Mẫu, Ca đoàn xứ.
-    Trao Mình Thánh Chúa. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...