30/04/2015
7095

Lược sử: 
    Dòng nữ Đa Minh Đức Maria Mân Côi - Giáo phận Phú Cường, được khai sinh từ các chị Nhà Phước thuộc Giáo phận Thái Bình.
    Năm 1954, các chị Nhà Phước di cư vào Miền Nam và định cư tại vùng đất Hố Nai – Biên Hòa
    Ngày 06/08/1955, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Đặc trách người di cư đã gởi một bức thư đề cập đến vấn đề cải tổ các Nhà Phước Đa Minh cho các Bề Trên của các địa phận Thái Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh đã di cư vào Nam. Cùng năm đó, các Đức Giám mục của các Giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình cùng đệ đơn lên Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin để xin thành lập Dòng nữ Đa Minh.
    Ngày 21/01/958, Đức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Sài Gòn, đã ký sắc lệnh thành lập Hội Dòng Đa Minh Việt Nam, Thánh hiệu Catarina Siena. Trụ sở chính đặt tại Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo phận Xuân Lộc. Các chị em Nhà Phước của các Giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh và Thái Bình thuộc Hội dòng này.
    Năm 1972 Tòa Thánh chấp thuận cho chị em thuộc ba Giáo phận trên tách khỏi nhà mẹ Thánh Tâm và trở thành Hội Dòng Đa Minh Việt Nam Thánh hiệu Rosa Lima và ngày 01/01/1973 Tòa Thánh  Ban sắc lệnh thành lập Dòng Nữ Đaminh Việt Nam thánh hiệu Rosa Lima gồm ba miền. Trong đó Miền Mẹ Mân Côi (Thái Bình) có trụ sở chính tại Giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc.
    Năm 2012, đáp lại lời mời gọi ra khơi của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng hội IX của Hội Dòng Đa Minh Việt Nam, Thánh hiệu Rosa Lima quyết định cho chị em lên đường truyền giáo tại các Giáo phận Phú Cường, Bà Rịa và Bắc Ninh. Trước nhu cầu và sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, Hội dòng chuyển sang giai đoạn mới, chị em Đa Minh Miền Mẹ Mân Côi trở thành Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh hiệu Đức Mẹ Mân Côi, Giáo phận Phú Cường.

Bề trên Tổng quyền tiên khởi: Nt. Maria M. Quách Thị Minh Hòa
Văn phòng Hội Dòng: 106/5 Khu phố 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : 0613. 887077
Email: dommancoipc@gmail.com
Châm ngôn: Sống và trao cho anh chị em điều mình chiêm niệm.
Mục đích: Giới thiệu Chúa Giê-su Ki-tô và giáo huấn của Người với mọi anh chị em, theo linh đạo Đa Minh.
Đoàn sủng: Có 5 đặc tính:
1.    Chiêm niệm
2.    Hoạt động tông đồ
3.    Sống cộng đoàn
4.    Mến giữ nếp sống tu trì
5.    Chuyên chăm học hành
Sứ vụ:
•    Truyền giáo và Huấn giáo
•    Mục vụ giáo xứ
•    Giáo dục
•    Công tác bác ái - xã hội
Hiện nay, Dòng đang phục vụ tại các Giáo phận: Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc, Đà Lạt và Hoa Kỳ. 
Các cộng đoàn tại Giáo phận Xuân Lộc:
1. Tu viện Thánh Giuse - Giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố Nai.
2. Tu viện Thánh Martino - Giáo xứ Bùi Thượng, Hạt Tân Mai.
3. Tu viện Mẹ Vô Nhiễm - Giáo xứ Lộc Hòa, Hạt An Bình.
4. Tu viện Thánh Gia - Giáo xứ Thái Xuân, Hạt Xuân Lộc.
5. Tu xá Mẹ Vô Nhiễm - Giáo xứ Gò Xoài, Hạt Hòa Thanh.
6. Tu xá Thánh Vinh Sơn - Giáo xứ Ngũ Phúc, Hạt Hòa Thanh.
7. Tu xá Mẹ Lên Trời - Giáo xứ Tiên Chu, Hạt Hòa Thanh.
8. Tu xá Thánh Giuse - Giáo xứ Xuân Khánh, Hạt Xuân Lộc.
9. Phụ xá Thánh Martino - Giáo xứ Bùi Thái, Hạt Tân Mai.
10. Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - Giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố Nai.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...