10/03/2012
21611

1.    Cơ cấu và hoạt động
Cha Giuse Khuất Đăng Tích, quản hạt Bình Giả, chánh xứ Vinh Trung được đặt làm Cha Đặc Trách Giới Hiền Mẫu đầu tiên. Năm 2004, Cha Giuse Nguyễn Việt Tiến, Quản hạt Gia Kiệm, chánh xứ Phúc Nhạc, được Đức Cha chỉ định Đặc trách giới Hiền Mẫu từ năm 2004 – 2006. Từ tuần tĩnh tâm năm 2006, Đức Cha Giáo phận đã trao cho Cha Đaminh Nguyễn Văn Tòng, chánh xứ Ba Đông, hạt Hố Nai đặc trách Giới hiền mẫu. Ngày 27.03.2006, Cha Đaminh đã họp quý Cha đặc trách và Ban trị sự Giới hiền mẫu của 12 hạt trong toàn Giáo phận để bầu chọn Ban trị sự Giới hiền mẫu Giáo phận. Năm 2013, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh cắt cử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thành, Chánh xứ Thái Xuân, Giáo hạt Xuân Lộc đặc trách Giới hiền mẫu Giáo phận. Hiện nay, Quí Cha đặc trách và Ban trị sự Giới hiền mẫu cấp Giáo phận cùng với 12 Cha đặc trách và ban trị sự Giới hiền mẫu của 12 Giáo hạt đang nỗ lực tạo nhiều dịp gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi cho các Hiền mẫu của Giáo phận. 
2.    Sinh hoạt
Qua việc phân công, phân nhiệm cùng với sự nhiệt tình của Ban trị sự, Giới hiền mầu đã tổ chức thực hiện những việc sau:
-    Tổ chức ngày giao lưu họp mặt các bà mẹ vào “ngày của mẹ” mỗi năm. Lần đầu tiên vào ngày 14.05.2006.
-    Tổ chức ngày Bổn mạng của giới Hiền Mẫu vào dịp lễ Thánh nữ Monica (27.08.2006) hàng năm để học hỏi Lời Chúa, thi đua theo các chủ đề mỗi năm. Trong những dịp này, quý vị hiền mẫu được hướng dẫn học hỏi những chủ đề liên quan đến vai trò làm vợ và làm mẹ trong mỗi gia đình theo tinh thần đức tin Kitô giáo. Đây cũng là cơ hội để nâng đỡ và khuyến khích các hiền mẫu liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tôn vinh những bà mẹ đã nêu gương sáng trong thiên chức của mình.
3.   Quý cha đặc trách:
-  Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thành, Chánh xứ Thái Xuân – Trưởng Ban
-  Cha Đaminh Trịnh Đình Cương, Chánh xứ Phước Lý – Phó ban

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...