03/09/2019
7886
GIÁO XỨ HÒA LÂM

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Nguyễn Hữu Thiệu Chánh xứ 24/08/2016 -
2 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn Phó xứ 08/2017 - 09/2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨĐang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...