03/09/2019
5749
GIÁO HỌ BIỆT LẬP TÂN LÂM
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng Thứ 2, 4, 6 : 04h 30'
    Chiều thứ 3, 5, 7 : 18h 00' 
    Chiều Thứ Bảy : 16h 30'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 07h 00' 
   Chiều :
       Lễ II : 16h 00'


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...