21/04/2015
8931
Quá trình hình thành và phát triển
Sau nhiều lần tạm cư ở những nơi khác nhau, năm 1954, khoảng 4.000 giáo dân gốc Giáo phận Thanh Hóa đến vùng Hố Nai, quận Đức Tu, Biên Hòa định cư lập nghiệp dưới sự coi sóc của Cha Augustinô Phạm Văn Nguyện. Một năm sau, Giáo xứ Thanh Hóa được thành lập và Cha Augustinô được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Thời gian đầu, cộng đoàn Thanh Hóa dựng một nhà thờ tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Cùng năm, Cha Giuse Nguyễn Trí Thức thay Cha Augustinô chăm sóc đời sống đức tin cho cộng đoàn Thanh Hóa. Năm 1957, Cha Antôn Nguyễn Hồng Cẩm đến phụ trách Giáo xứ. Bên cạnh việc giúp cho sinh hoạt của các hội đoàn đi vào nề nếp, Cha Antôn cùng với cộng đoàn Thanh Hóa lần lượt khởi công xây dựng đài Chúa Kitô Vua, nhà xứ (1962) và nhà thờ (1963). Năm 1978, Cha Phêrô Vũ Hoàng Ánh đến phục vụ Giáo xứ trong vai trò Cha chánh xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, cộng đoàn Thanh Hóa càng thêm đoàn kết yêu thương, tương trợ lẫn nhau trong những việc bác ái giúp người nghèo khó. Vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết, Cha Phêrô và giáo dân Thanh Hóa đã xây dựng và khánh thành nhà mục vụ (1995), tượng đài Đức Mẹ (2001), nhà xứ và nhà thờ mới khang trang (2013). Hiện nay, Giáo xứ Thanh Hóa đã ổn định và phát triển về mọi mặt

                                                                  Giáo Xứ Thanh Hóa năm 1989

                                        Đài Đức Mẹ
Địa dư: Đông giáp xứ Bùi Chu; Tây giáp xứ Thái Hòa; Nam giáp khu Long Bình; Bắc giáp xứ Thạch An.
Diện tích: 6 km2
Dân số: 6.000 người
  • 906 gia đình công giáo, gồm 3.915 giáo dân
  • Tỷ lệ: 64%
Linh mục quản xứ:
  • Augustinô Phạm Văn Nguyện (1954 - 1955)
  • Giuse Nguyễn Trí Thức (1955 - 1957)
  • Antôn Nguyễn Hồng Cẩm (1957 - 1978)
Linh mục đương nhiệm:
 Phêrô Vũ Hoàng Ánh (1979 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật cuối tháng 9
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
  • Mến Thánh Giá Đà Lạt
Thống kê
Năm 1955 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 1.320 1.520 2.120 2.848 3.713 3.915
Gia đình - 210 501 624 869 906
Tu sĩ 30 - 16 44 23 26
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...