22/04/2015
11449
 Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1966, khoảng 40 gia đình công giáo gốc Bình Tuy, Phước Tuy và Long Khánh đến lập nghiệp tại vùng đất Hố Nai, quận Đức Tu, Biên Hòa. Thời gian đầu, chưa có nhà thờ nên giáo dân đi lễ ở nhà thờ Thanh Hóa và các xứ lân cận. Tháng 07.1966, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chính thức thành lập Giáo xứ Thái Hòa và bổ nhiệm Cha Phêrô Trần Quang Chiểu làm chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Phêrô và cộng đoàn dựng nhà thờ tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, Cha Louis Trần Công Hoan thay thế Cha Phêrô phụ trách Giáo xứ. Vì số giáo dân ngày càng tăng nên Cha Luis và cộng đoàn Thái Hòa dựng nhà thờ mới với vách ván, mái tôn (11m x 45m) để cộng đoàn có nơi xứng đáng hơn cho việc dâng lễ và tôn thờ Thiên Chúa. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Thái Hòa ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1980, Cha Đaminh Nguyễn Trung Thành được bổ nhiệm về phục vụ Giáo xứ. Năm 1993, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn xây nhà thờ mới khang trang với diện tích 35m x 16m. Năm năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Uy quản nhiệm Giáo xứ Thái Hòa và tiếp tục hướng dẫn đời sống dạo cho cộng đoàn. Năm 2000, Cha Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng được cử làm Cha chánh xứ Thái Hòa. Với sự nhiệt thành trong sứ vụ mục tử, Cha Gioan Baotixita cùng với giáo dân Thái Hòa lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành đồi Đức Mẹ, tượng đài Chúa Kitô Vua (2000), nhà xứ, nhà giáo lý (2003) và nghĩa trang Chúa Chiên Lành dành cho Linh mục Giáo phận. Năm 2010, Cha Giuse Đỗ Đức Trí đến phụ trách Giáo xứ. Bên cạnh việc chỉnh trang các công trình phụ cận xung quanh nhà thờ, dựng khu nhà đa năng để phục vụ công việc huấn giáo và các sinh hoạt của Giáo phận, Cha Giuse đã nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân và đưa các sinh hoạt trong Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định như ngày nay.
                     

                                                               Giáo xứ Thái Hòa năm 1989


 

Đài Đức Mẹ       

Địa dư: Đông giáp xứ Thanh Hóa; Tây giáp xứ Ngũ Phúc; Nam giáp khu Long Bình; Bắc giáp Trị An

Diện tích: 2,6 km2
Dân số: 5.000 người
  • 956 gia đình công giáo, 3.577 gồm  giáo dân
  • Tỷ lệ: 71,54%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Trần Quang Chiểu (1966 - 1970)
  • Louis Trần Công Hoan (1971 - 1975)
  • Giuse Nguyễn Võ Trang (1976 - 1978)
  • Đaminh Nguyễn Văn Tòng (1978 - 1980)
  • Đaminh Nguyễn Trung Thành (1980 - 1998)
  • Giuse Nguyễn Văn Uy (1998 - 2000)
  • Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng (2000 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:
 Giuse Đỗ Đức Trí (2010 -)
 Cha phó Giuse Phạm Quốc Thuần
 Cha phó Đaminh Trần Kim Quang
Thánh bổn mạng: Lễ Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật trước lễ Thánh Bổn mạng
Thống kê
Năm 1966 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 216 875 1.626 2.200 3.463 3.577
Gia đình 40 147 384 612 901 956
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...