23/04/2015
6639
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Đaminh Đỗ Minh Chuẩn dẫn khoảng 700 giáo dân thuộc Giáo xứ Sài Quất và Vân Đồn, Giáo phận Thái Bình đến vùng đất Hố Nai lập nghiệp và hình thành họ Sài Quất trực thuộc Giáo xứ Văn Côi (Ngọc Đồng). Một năm sau, dưới sự hướng dẫn của Cha Sebastianô Nguyễn Duy Nhật, cộng đoàn Sài Quất dựng một nhà nguyện bằng gạch, gỗ với diện tích 10m x 31,5m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1958, Giáo họ Sài Quất được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Sebatianô Nguyễn Duy Nhật được cử làm Cha xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Sebastinô và cộng đoàn Sài Quất khởi công xây dựng nhà xứ. Sáu năm sau, Cha Giuse Ngô Văn Tố kế nhiệm Cha Sebastinô coi sóc Giáo xứ. Cha Giuse giúp cho các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định hơn. Hai năm sau, Cha Antôn Trần Ngọc Lạc thay thế Cha Giuse. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Antôn cùng với giáo dân Sài Quất chỉnh trang các công trình xung quanh nhà thờ và nhà xứ. Năm 1973, Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong phụ trách Giáo xứ. Năm 1990, trong niềm tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Chúa, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn xây nhà thờ khang trang như hiện nay. Ba năm sau, Cha Giuse Nguyễn Đức Lục được bổ nhiệm làm chánh xứ Sài Quất. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ trong Giáo xứ, Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây đài Đức Mẹ và nhà giáo lý với diện tích 72 m2. Năm 2006, Cha Giuse Nguyễn Thế Vinh đến phục vụ Giáo xứ trong vai trò chánh xứ. Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây nhà xứ, chỉnh trang khuôn viên nhà giáo lý, đài thánh Giuse. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Sài Quất ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến.
 


 
 
                                                            ĐÀI THÁNH GIUSE
Địa dư: Đông giáp xứ Ngũ Phúc; Tây giáp xứ Ngô Xá; Nam giáp Khu Long Bình; Bắc giáp xứ Ngọc Đồng.
Diện tích: 0,3 km2
Dân số: 2.142 người
  • 516 gia đình công giáo, gồm 2.142 giáo dân
  • Tỷ lệ: 100%
Linh mục quản xứ:
  • Sebastianô Nguyễn Duy Nhật (1958 - 1960)
  • Giuse Ngô Văn Tố (1964 - 1966)
  • Antôn Trần Ngọc Lạc (1966 - 1973)
  • Đaminh Nguyễn Hưng Phong (1973 - 1993)
  • Giuse Nguyễn Đức Lục (1993 - 2006)
Linh mục đương nhiệm:Giuse Nguyễn Thế Vinh (2006 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Đaminh (08.08)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật trước lễ bổn mạng
Thống kê
Năm 1954 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 700 992 1.335 1.740 2.047 2.142
Gia đình - 161 328 398 446 516

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...