27/04/2015
9987
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Đaminh Mai Đức Cận dẫn khoảng 700 giáo dân thuộc Giáo xứ Tràng Quan, Giáo phận Thái Bình vào định cư tại khu vực cây số 10, Hố Nai, Biên Hòa và làm thành họ Tràng Quan thuộc Giáo xứ Văn Côi (Ngọc Đồng). Thời gian đầu, cộng đoàn Tràng Quan dựng một nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1966, cộng đoàn Tràng Quan xây lại nhà nguyện dưới sự giúp đỡ của Cha Giuse Phạm Đức Sự. Một năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chính thức thành lập Giáo xứ Lộ Đức và bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Phạm Hưng Thi làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1971, bên cạnh việc hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Gioan Baotixita cùng với giáo dân Lộ Đức khởi công xây dựng nhà thờ với diện tích 18m x 50m. Cùng năm, Cha Giuse Maria Nguyễn Vinh Thiên thay thế Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ. Với sự nhiệt thành trong sứ vụ mục tử, Cha Giuse Maria cùng với cộng đoàn lần lượt xây dựng khánh thành tháp chuông và nhà xứ (1991), trung tâm văn hóa đức tin (1994) và xây nhà mục vụ (2013). Cuối năm 2013, Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Cường được cử phụ trách Giáo xứ Lộ Đức. Ngoài việc hoàn tất công trình nhà mục vụ, Cha Vincentê cùng với quý Cha phó giúp cho cộng đoàn Lộ Đức ngày thêm vững mạnh trong đời sống đức tin, các sinh hoạt mục đi vào nề nếp và ổn định như hiện nay 
                         
                                                      GIÁO XỨ LỘ ĐỨC NĂM 1989
Địa dư:
Đông giáp xứ Ngọc Đồng; Tây giáp xứ Thánh Tâm; Nam giáp Tiên Chu, Hòa Bình ; Bắc giáp xứ Đông Vinh.
Diện tích: 1,2 km2
Dân số: 13.089 người
  • 2.549 gia đình công giáo, gồm 10.471 giáo dân
  • Tỷ lệ: 80%
Linh mục quản nhiệm:
  • Đaminh Mai Đức Cận (1954 - 1956)
  • Giuse Nguyễn Tiến Biền (1956 - 1959)
  • Giuse Phạm Đức Sự (1959 - 1963)
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Baotixita Phạm Hưng Thi (1963 - 1971)
  • Giuse Maria Nguyễn Vinh Thiên (1971 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:
 


 
Vincentê Nguyễn Mạnh Cường (2013 -)
Cha phó Giuse Bùi Quang Huy
Cha phó Phêrô Hà Thanh Toàn
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Lộ Đức (11.02)
Ngày chầu lượt: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Dòng tu trong giáo xứ hiện nay: Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thống kê

Năm
1967 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 127 2.956 4.868 7.663 9.875 10.471
Gia đình - 591 1.009 1.588 2.197 2.549
Tu sĩ - - 0 10 19 13
 
                                                       BAN HÀNH GIÁO

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...