28/04/2015
6318
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Đaminh Đỗ Đức Thụ dẫn khoảng 2.000 giáo dân xứ Lai Ổn, Giáo phận Thái Bình đến vùng đất thuộc Giáo xứ Hòa Bình ngày nay lập nghiệp và dựng một nhà nguyện tạm bằng tôn để làm nơi đọc kinh cầu nguyện. Một năm sau, Giáo xứ Lộ Đức thành lập hai Giáo khu: Giáo khu Lai Ổn và Giáo khu Tràng Quan. Năm 1956, Cha Đaminh đưa giáo dân khu Lai Ổn vào Đồng Lách thành lập Ấp Lộ Đức II và dựng lại nhà nguyện. Ba năm sau, cộng đoàn vùng Lộ Đức II xây lại nhà xứ và nhà nguyện khang trang với diện tích (11m x 36m). Trong tình hiệp thông và chia sẻ trách nhiệm với các vị chủ chăn, cộng đoàn Lộ Đức II tiếp tục xây đài Đức Mẹ (1967), tu sửa nhà thờ và nhà xứ thêm rộng rãi thoáng mát (1969) dưới sự coi sóc của Cha Sebatianô Nguyễn Duy Nhật. Tháng 07.1970, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chính thức thành lập Giáo xứ Lai Ổn và bổ nhiệm Cha Sebatianô Nguyễn Duy Nhật làm chánh xứ tiên khởi. Qua các thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Lai Ổn ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1984, Cha Antôn Nguyễn Trọng Quý đến coi sóc Giáo xứ. Cha Antôn và cộng đoàn Lai Ổn lần lượt khởi công xây dựng nhà giáo lý (1990) và tu sửa tượng đài Đức Mẹ (1997). Sáu năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Uy quản nhiệm Giáo xứ Lai Ổn. Cha Giuse giúp cộng đoàn thêm đoàn kết, yêu thương trong tình Chúa quan phòng. Năm 2009, Cha Giuse Nguyễn Kim Đỉnh đến phụ trách Giáo xứ. Một năm sau, Cha Giuse cùng cộng đoàn khánh thành nhà thờ mới khang trang. Năm 2011, Cha Phaolô Phạm Văn Viện thay thế Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Cha Phaolô từng bước đưa các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Văn Uy cộng đoàn Lai Ổn đã ổn định và phát triển về mọi mặt.

 
                                                   GIÁO XỨ LAI ỔN NĂM 1989
Địa dư:
Đông giáp xứ Đông Vinh; Tây giáp xứ Lộ Đức; Nam giáp xứ Ngọc Đồng; Bắc giáp xứ Gò Xoài.
Diện tích: 2,8 km2
Dân số: 4.587 người
 • 446 gia đình công giáo, gồm 1.814 giáo dân
 • Tỷ lệ: 39,55%
Linh mục quản xứ:
 • Đaminh Đỗ Đức Thụ (1954 - 1957)
 • Giuse Nguyễn Tiến Biền (1957 - 1967)
 • Giuse Trần Quang Vũ (1957 - 1967)
 • Sebatianô Nguyễn Duy Nhật (1967 - 1978)
 • Đaminh Đăng Duy Hòa (quản nhiệm 1978 - 1984)                 
 • Antôn Nguyễn Trọng Quý (1984 - 2003)
 • Giuse Nguyễn Văn Uy ( quản nhiệm 2003 - 2009)
 • Giuse Nguyễn Kim Đỉnh (2009 - 2011)
 • Phaolô Phạm Văn Viện (2011-2012)
Linh mục đương nhiệm:


 
Giuse Nguyễn Văn Uy (2012 -)
Thánh bổn mạng: Chúa Kitô Vua
Ngày chầu lượt: Lễ Thánh Gia
Thống kê
Năm 1970 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 392 560 970 963 1.320 1.814
Gia đình 67 95 - - 282 446
  
                                                              BAN HÀNH GIÁO 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...