01/05/2015
7353
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1955, Cha Tôma Lý Quang Phụng dẫn một số giáo dân gốc Giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh và Thái Bình đến khai hoang đất rừng tại Hố Nai và hình thành giáo điểm truyền giáo. Thời gian đầu, cộng đoàn này dựng một nhà nguyện tạm bằng tôn, vách ván với diện tích (8m x 20m) để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm năm sau, cộng đoàn lập nên ấp Đông Hải II và trở thành Giáo họ Đông Hải thuộc Giáo xứ Đồng Lách. Năm 1964, giáo dân Đông Hải II xây lại nhà nguyện bằng gạch với diện tích 11m x 32m. Sáu năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng họ Đông Hải II lên thành Giáo xứ và lấy tên là Đông Vinh dưới sự coi sóc của Cha Đaminh Đặng Duy Hòa. Qua các thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Đông Vinh đang dần lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Nhờ tình thương của Chúa, sự nhiệt tâm của quý Cha quản xứ và trong tình đoàn kết thương yêu, cộng đoàn Đông Vinh lần lượt xây dựng và khánh thành nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (44m x 16m), nhà xứ (15m x 4m). Năm 2008, Cha Vincentê Nguyễn Tiến Dũng được cử làm chánh xứ Đông Vinh. Dưới sự hướng dẫn của Cha Vincentê, Giáo xứ Đông Vinh đã ổn định và phát triển như hiện nay.
                                                             GIÁO XỨ ĐÔNG VINH NĂM 1965


                                                                                                         
                                                     GIÁO XỨ ĐÔNG VINH NĂM 1989

Địa dư:
Đông và Bắc giáp cánh đồng; Tây giáp xứ Lai Ổn; Nam giáp xứ Lộ Đức
Diện tích: 10 km2
Dân số: 3.764 người
  • 619 gia đình công giáo, gồm 2.821 giáo dân
  • Tỷ lệ: 74,95%
Linh mục quản xứ:
  • Tôma Lý Quang Phụng (1955 - 1958)
  • Giuse Nguyễn Tiến Điển (1958 - 1966)
  • Sebastinô Nguyễn Duy Nhật (1966 - 1970)
  • Đaminh Đặng Duy Hòa (1970 - 2002)
  • Tôma Vũ Đình Hạo (2002 - 2004)
  • Đaminh Đặng Duy Hòa (2005 - 2008)
  • Phêrô Phan Khắc Giữa (2008 - 2009)
Linh mục đương nhiệm:

 

 
Vincentê Nguyễn Tiến Dũng(2009 - )
Thánh bổn mạng: 
Đức Mẹ Mân Côi (02.10)
Ngày chầu lượt: CN II TN
Thống kê
 
Năm 1970 1974 1989 1999 2009 2013
Giáo dân 2.200 1.090 2.105 2.179 2.602 2.821
Gia đình - 180 - - 558 619

Nhà thờ Đông Vinh đang xây mới 


 
Cha xứ và Ban Hành Giáo giáo xứ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...