19/04/2015
2539
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1956, Cha chánh xứ Đại An Sebastianô Nguyễn Duy Nhật thành lập Giáo họ Bến Vịnh (Trị An) thuộc Giáo xứ Đại An. Cha Sebastianô cùng cộng đoàn dựng nhà nguyện, thiết lập ban điều hành và mỗi chiều thứ Bảy Cha đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn. Một thời gian sau, vì lí do chiến tranh, nhà nguyện bị phá hủy, bà con Bến Vịnh cũng di tản đi nơi khác sinh sống. Sau 1975, một số giáo dân quay lại đây định cư lập nghiệp. Từ đó, Giáo họ Bến Vịnh tiếp tục được hình thành và các sinh hoạt tôn giáo phụ thuộc vào Giáo xứ Đại An. Qua các thời quý Cha chánh xứ Đại An, Giáo họ ngày càng phát triển trong đức tin và tình mến. Năm 2002, Cha Giuse Nguyễn Ý Định được bổ nhiệm làm chánh xứ Đại An, Cha Giuse đổi tên Giáo họ Bến Vịnh thành Trị An. Bốn năm sau, Giáo họ Trị An được nâng lên thành GHBL trực thuộc Giáo xứ Đại An. Từ đó đến nay, số giáo dân cũng bắt đầu gia tăng, các hoạt động mang tính tôn giáo được quan tâm nhiều hơn. Hiện nay, Cha Phêrô Phạm Hưng Thịnh quản nhiệm Giáo họ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, cộng đoàn Trị An ngày càng đoàn kết trong tình hiệp nhất yêu thương và bao kỳ vọng vào tương lai tươi sáng.
Địa dư: Đông giáp xứ Thiện An - hạt Phú Thịnh; Tây giáp xứ Đại An; Nam giáp xứ Thuận An và Giáo họ Bùi Đệ - hạt Phú Thịnh; Bắc giáp sông Đồng Nai
Diện tích: 13,02 km2
Dân số: 4.119 người
-
-
Linh mục đương nhiệm:

 Phêrô Phạm Hưng Thịnh (2011 - )
Thánh bổn mạng:
Giuse lao động (01.05)
Ngày chầu lượt: Lễ Chúa Hiển Linh
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...