16/04/2015
19868

Giáo xứ Ninh Phát
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, một số giáo dân gốc Phát Diệm di cư đến Hố Đồn - Tây Ninh lập nghiệp. Sáu năm sau, Cha Giuse Maria Nguyễn Duyên Mậu đưa khoảng 200 gia đình công giáo từ Hố Đồn - Tây Ninh về xã Gia Kiệm, quận Kiệm Tân, tỉnh Long Khánh lập nghiệp và hình thành Giáo xứ Ninh Phát (Tây Ninh - Phát Diệm). Thời gian đầu, Cha Giuse Maria và cộng đoàn dựng ngôi nhà thờ tạm (15m x 43m) bằng gỗ, mái tranh làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1966, cộng đoàn Giáo xứ xây dựng nhà thờ mới bằng vật liệu kiên cố.

Nhà thờ Ninh Phát 1966

Năm 1975, Cha Matthêu Phạm Hảo Kỳ kế nhiệm Cha Giuse Maria. Cha Matthêu và cộng đoàn Ninh Phát xây tượng đài Đức Mẹ vào năm 1990. Hai năm sau, Cha Matthêu khởi công xây dựng nhà thờ mới. Năm 1994, Cha Gioan Đỗ Văn Ngân được bổ nhiệm làm chánh xứ Ninh Phát và Cha đã hoàn thành công trình xây dựng nhà thờ. Năm 2005, Cha Đaminh Nguyễn Trí Dụng phụ trách Giáo xứ và hơn hai năm sau, Cha Phêrô Phạm Duy Liễm kế nhiệm Cha Đaminh giúp cho đời sống đức tin và các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp ổn định như ngày nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Bình Lộc; Tây giáp Soklu; Nam giáp xứ Hưng Bình; Bắc giáp xứ Thanh Sơn
Diện tích: 2,75 Km2
Dân số:10.000 người
-    1.965 gia đình công giáo, gồm 9.003 giáo dân
-    Tỷ lệ:90%
Linh mục quản xứ
Giuse MariaNguyễn Duyên Mậu (1960 - 1975)
Matthêu Phạm Hảo Kỳ(1975 - 1994)
Gioan Đỗ Văn Ngân (1994 - 2005)
Đaminh Nguyễn Trí Dụng (2005 - 2007)
Linh mục đương nhiệm:

Phêrô Phạm Duy Liễm (2007 -)
Cha phó:

Gioan Trần Hoàng Giang
Thánh Bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: CN IV PS
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:Mến Thánh Giá Gò Vấp- Tu Viện Mến Thánh Giá Ninh Phát  

Thống kê

Năm 1974   1989   1994    2003  2004   2013
Giáo dân  4.403    6.628 7.013  7.477 7.595   9.003
Gia đình 763 - - - - 1.965
Tu sĩ 12 - 4 -  5 9 Ban Hành Giáo giáo xứ Ninh Phát


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...