17/04/2015
5648

Giáo xứ Mẫu Tâm
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Giuse Maria Phạm Bá Nguyên đưa giáo dân từ Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo phận Phát Diệm vào Nam định cư tại An Hóa, Bến Tre và lập nên Giáo xứ Mẫu Tâm. Ngày 01.03.1960, cộng đoàn Giáo xứ Mẫu Tâm di cư đến lập nghiệp tại xã Gia Tân, quận Kiệm Tân, Long Khánh, cách quốc lộ 20 khoảng 700m. Tại đây, cộng đoàn Giáo xứ dựng một nhà thờ bằng gỗ lợp tôn. Hai năm sau, nhà thờ giáo xứ được xây dựng khang trang kiên cố cùng với trường học, nhà xứ và nhà giáo lý.

 

 
Nhà thờ Mẫu Tâm 1962

Qua các thời quý cha quản xứ, sinh hoạt của các hội đoàn trong Giáo xứ đã đi vào ổn định. Năm 2007, Cha Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao đến coi sóc Giáo xứ Mẫu Tâm. Hiện nay, dưới sự giúp đỡ của Cha Hiêrônimô, sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến.
Địa dư: Đông giáp suối Gia Lung; Tây và Nam giáp xứ Gia Yên; Bắc giáp xứ Bạch Lâm.
Diện tích: 0,25 Km2
Dân số: 791 người
-    199 gia đình công giáo, gồm 790 giáo dân
-    Tỷ lệ: 99,9%
Linh mục quản nhiệm
-    Giuse Maria Phạm Bá Nguyên (1960 - 1987)
-    Giuse Nguyễn Đức Lục (1987 - 1994) 
-    Phêrô Khổng Văn Giám (1994 - 2006) 
Linh mục đương nhiệm:

Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao (2007 -)
Thánh Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Ngày chầu lượt:  CN XXXIV TN
Thống kê:

Năm  1974 1989    1994  2003   2004     2013
Giáo dân 647 805 686  611 634    790
Gia đình  130 182   171  145    163  199Ban Hành Giáo giáo xứ Mẫu Tâm

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...