20/04/2015
3656

Giáo xứ Lạc Sơn
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1960, một số giáo dân gốc xứ Hải Nhuận đến ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai định cư và lập nên Giáo điểm truyền giáo dưới sự coi sóc của Cha Giuse Vũ Hữu Văn, chánh xứ Bình Lộc. Cha Giuse và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện đơn sơ nửa gỗ nửa gạch, mái tôn làm nơi cử hành phụng vụ. Một thời gian sau, Giáo điểm này được nâng lên thành Giáo họ với tên gọi Lạc Sơn. Từ năm 1970 đến 1984, Giáo họ Lạc Sơn được quý Cha: Cha Giuse Vũ Hữu Văn (chánh xứ Thanh Sơn), Cha Vincentê Nguyễn Ngọc Quý (chánh xứ Bình Lộc), Cha Giuse Phạm Cao Thanh (phó xứ Phát Hải), Cha Giuse Vũ Anh Thuấn (phó xứ Thanh Sơn) và Cha Antôn Phạm Khắc Liêm (chánh xứ Kim Thượng) lần lượt chăm sóc mục vụ. Đầu 1984, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng cử Cha Giuse Lê Vinh Hiến (chánh xứ Thanh Sơn) quản nhiệm Giáo họ Lạc Sơn. Ngày 03.11.1996, cộng đoàn Lạng Sơn khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới và khánh thành tháng 05.1997. Năm 2008, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Lạc Sơn lên thành Giáo xứ. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt phụng vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp và ổn định. Năm 2013, Cha Giuse Đỗ Văn Tự về phụ trách Giáo xứ Lạc Sơn. Cha Giuse đang giúp cho đời sống đạo của cộng đoàn được thăng tiến, các giới và hội đoàn ngày càng phát triển cho đến nay. 
Địa dư: Đông giáp Xuân Thiện; Tây giáp Thanh Sơn; Nam giáp Gia Kiệm; Bắc giáp Bình Lộc.
Diện tích: 4,2 km2
Dân số: 1.390 người 
-    175 gia đình công giáo, gồm 655 giáo dân
-    Tỷ lệ: 47,1%
Linh mục quản xứ:
-    Giuse Vũ Hữu Văn (1960 - 1970)
-    Vincentê Nguyễn Ngọc Quý (1970 - 1976)
-    Giuse Vũ Hữu Văn (1977 - 1982)
-    Antôn Phạm Khắc Liêm (1982 - 1984)
-    Giuse Lê Vinh Hiến (1984 - 1998)
-    Đaminh Nguyễn Trí Dụng (1998 - 2005)
-    Phêrô Vũ Công Bình (2005 - 2009)
-    Giuse Nguyễn Văn Cường (2009 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Đỗ Văn Tự (2013 -)
Thánh Bổn mạng: Thánh Vincentê
Ngày chầu lượt:  CN XIV TN
Tu hội trong Giáo xứ hiện nay: Tu hội Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Cộng đoàn Lạc Sơn
Thống kê

Năm 2008  2009 2010   2011   2012  2013
Giáo dân  535    547   581   624    630   655
Gia đình   117 124  140   160   162    175
Tu sĩ    3 3  -  -    3

Ban Hành Giáo giáo xứ Lạc Sơn


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...