21/04/2015
18511

Giáo xứ Kim Thượng
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Antôn Nguyễn Tri Nhiên, Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách và Cha Ninh dẫn một số giáo dân thuộc Giáo Phận Phát Diệm đến khu vực rừng Gia Kiệm lập nghiệp và dựng một nhà nguyện tạm bằng tre, mái tranh làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, cộng đoàn Kim Thượng dựng ngôi nhà nguyện bằng tôn và được Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền thành lập Giáo xứ Kim Thượng. Năm 1960, Cha Antôn và cộng đoàn xây lại nhà thờ kiên cố hơn. Năm 1963, Cha Bênađô Phạm Văn Quy về coi sóc Giáo xứ Kim Thượng. Cha Bênađô cùng với cộng đoàn xây nhà xứ được sử dụng cho đến nay. Năm 1965, Cha Gioan Phan Công Bình kế nhiệm Cha Bênađô. Sáu năm sau, Cha Gioan cùng với cộng đoàn xây nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (25m x 61m).

Nhà thờ Kim Thượng 1971

Năm 1975, Cha Antôn Phạm Khắc Liêm phụ trách Giáo xứ. Trong thời gian đương nhiệm, Cha Antôn đã nâng cấp trần nhà thờ và đưa các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp hơn. Năm 1997, Cha Giuse Lê Vinh Hiến về coi sóc Giáo xứ. Cha Giuse đã cùng cộng đoàn Kim Thượng tiếp tục nâng cấp nhà thờ, nhà giáo lý, nhà xứ, xây dựng tượng đài Đức Mẹ và nhà nguyện các thánh. Hiện nay, dưới sự coi sóc của Cha Giuse, cộng đoàn Giáo xứ Kim Thượng đã ổn định và phát triển.
Địa dư: Đông giáp xứ Tín Nghĩa; Tây giáp xứ Gia Tôn; Nam giáp xứ Phát Hải; Bắc giáp xứ Phúc Nhạc.
Diện tích: 3,75 Km2
Dân Số: 9.459 người
-    2.414 gia đình công giáo, gồm 9.419  giáo dân
-    Tỷ lệ: 99,6%
Linh mục quản xứ
-    Antôn Nguyễn Tri Nhiên (1954 - 1962)
-    Giuse Trần Đàm Tiếu (1963 - 1965)
-    Bênađô Phạm Văn Quy (1963 - 1965)
-    Gioan Phan Công Bình (1965 - 1975)
-    Antôn Phạm Khắc Liêm (1975 - 1997)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Lê Vinh Hiến (1997 -)

Cha phó: 

-    
       Giuse Đỗ Đức Chính
-    
  Phêrô Nguyễn Hoàng Trường
Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày chầu lượt: CN I MV
Dòng, tu hội trong Giáo xứ hiện nay
-    Nữ Tỳ Thánh Thể - Cộng Đoàn Đức Mẹ Truyền Tin - Kim Thượng
-    Tu hội Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - Cộng Đoàn Kim Thượng
Thống kê

Năm 1974 1989 1994 2003 2005 2013
Giáo dân 3.496 5.890 6.265 8.174 8.955 9.419
Gia đình 500 1.047 1.243 1.645 2.014 2.141
Tu sĩ 35 - 5 - 14 14
 

 
Cha xứ và đại diện giáo x​ứ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...