22/04/2015
12164

Giáo xứ Hưng Bình
Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 12.05.1965, Cha Đaminh Đặng Duy Hòa đưa một số giáo dân từ Giáo xứ Thừa Đức, Bình Tuy và Phước Thành đến khu vực Bốt Đỏ, quận Kiệm Tân, Long Khánh để sinh sống và lập nên Giáo xứ Hưng Bình. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn Hưng Bình dựng một nhà nguyện tạm làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, Cha Đaminh cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ bằng vật liệu nhẹ (16m x 45m). Qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Hưng Bình từng bước ổn định và phát triển, cộng đoàn Giáo xứ đã xây nhà thờ bằng tường xây, mái tôn thay thế cho nhà nguyện tạm.

Nhà thờ Hưng Bình 1972

Năm 1997, Cha Antôn Phạm Khắc Liêm về phụ trách Giáo xứ. Bảy năm sau, Cha Antôn cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ kiên cố như hiện nay. Năm 2011, Cha Đaminh Lê Văn Thông kế nhiệm Cha Antôn. Cùng với sự hăng say và nhiệt tình của Cha Đaminh, cộng đoàn Giáo xứ Hưng Bình ngày càng lớn mạnh trong đức tin và triển nở trong tình mến Chúa.
Địa dư: Đông giáp ấp 97; Tây giáp xã Bàu Hàm; Nam giáp Dầu Giây; Bắc giáp xứ Ninh Phát.
Diện tích: 14,3 Km2
Dân Số: 7.264 người
-    1.662 gia đình công giáo, gồm 6.152  giáo dân
-    Tỷ lệ: 89,6%
Linh mục quản xứ
-    Đaminh Đặng Duy Hòa (từ 1965 - 1969)
-    Gioan Trần Công Nghị (1969)
-    Giuse Trần Mạnh Thắng (1969 - 1970).
-    Giuse Hoàng Đức An (1970 - 1992)
-    Giuse Nguyễn Việt Tiến (1992 - 1997)
-    Antôn Phạm Khắc Liêm (1997 - 2011)
Linh mục đương nhiệm:

Đaminh Lê Văn Thông (2011 - )
Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt:  Lễ Mẹ Mân Côi
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Đaminh Tam Hiệp- Tu xá Mẹ Mân Côi I
Thống kê:
 

Năm 1974 1989 1995  2003   2013
Giáo dân 1.800 4.221  4.857  5.397 6.152
Gia đình 264 - - - 1.662
Tu sĩ 3 7 4  5  6

Ban hành giáo giáo xứ Hưng Bình

Cha xứ và nhóm tu sĩ giáo xứ Hưng Bình


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...