23/04/2015
8667
Giáo xứ Hiển Linh
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Nguyễn Đình Chuẩn dẫn một số gia đình công giáo đến khu vực cây số 7 trên tuyến đường đi Cây Gáo (bên cạnh hồ Trị An) để khai hoang lập nghiệp và lập thành Giáo xứ Cây Gáo. Thời gian đầu, cộng đoàn Cây Gáo dựng một nhà thờ nhỏ đơn sơ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 02.01.1976, Giáo xứ Cây Giáo được đổi tên thành Giáo xứ Hiển Linh và Cha Đaminh Nguyễn Đính được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Cha Đaminh và cộng đoàn dựng lại nhà thờ bằng gỗ, mái tôn (12m x 20m). Trong giai đoạn từ 1991 đến 1999, cộng đoàn Hiển Linh di chuyển nhà thờ về địa điểm hiện tại (cách nhà thờ cũ khoảng 2 km) và xây dựng ngôi thánh đường kiên cố (40m x 20m). Năm 1999, Cha Gioan Baotixita Phan Kế Sự về coi sóc Giáo xứ. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân, Cha Gioan Baotixita đã cùng với cộng đoàn xây dựng Đài Đức Mẹ và nhà giáo lý. Năm 2011, Cha Giuse Nguyễn Minh Quân về phụ trách Giáo xứ. Cha Giuse đã từng bước giúp đời đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định cho đến nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Dốc Mơ; Tây giáp xứ Lợi Hà; Nam giáp xứ Bình Minh; Bắc giáp hồ Trị An.
Diện tích: 25 Km2
Dân Số: 4.700 người
-    603 gia đình công giáo, gồm 2.456 giáo dân
-    Tỷ lệ: 52,3%
Linh mục quản xứ
-    Nguyễn Đình Chuẩn (1954 - 1957)
-    Lê Đình Kiểm (1957 - 1962)
-    Nguyễn Văn Định (1962 - 1964)
-    Đaminh Nguyễn Đính (1976 - 1991)
-    Phêrô Vũ Công Bình (1991 - 1996)
-    Đaminh Vũ Đình Thái (1996 - 1999)
-    Gioan Baotixita Phan Kế Sự (1999 - 2004)
-    Giuse Nguyễn Văn Hoá (2004 - 2011)
Linh mục đương nhiệm:

Giuse Nguyễn Minh Quân (2011 -)
Thánh Bổn mạng: Lễ Chúa Hiển Linh
Ngày chầu lượt: Lễ Chúa Hiển Linh
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Đa Minh Tam Hiệp - Tu xá Thánh Phanxicô Xaviê
Thống kê
Năm   1975 1989   1994 2003 2006   2013
Giáo dân 1.500 1.650  1.528   2.082   2.014  2.456
Gia đình   - - - - 478 603
Tu sĩ - - - - 3  6 
Cha xứ và các em thiếu nhi

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...