24/04/2015
9915
Giáo xứ Gia Yên
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Phaolô Phạm Chí Nhân dẫn khoảng 3.000 giáo dân, phần lớn từ Giáo phận Phát Diệm đến định cư tại xã Gia Tân, Quận Kiệm Tân, Long Khánh và thành lập Giáo xứ Gia Yên. Thời gian đầu, Cha Phaolô cùng cộng đoàn Gia Yên dựng một nhà thờ bằng gỗ, mái tranh để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bảy năm sau, Cha Giuse Trần Đạo Chu kế nhiệm Cha Phaolô coi sóc Giáo xứ. Năm 1963, cộng đoàn Gia Yên xây dựng ngôi thánh đường mới bằng vật liệu kiên cố (22m x 50m) và khánh thành năm 1968.

 Qua các thời quý Cha phụ trách, bên cạnh việc mở rộng nghĩa trang và xây nhà xứ, các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Gia Yên đã ổn định và nề nếp hơn. Năm 1994, Cha Phêrô Khổng Văn Giám về coi sóc Giáo xứ. Trong thời gian phụ trách, Cha Phêrô cùng cộng đoàn đại tu cung thánh, trải nhựa xung quanh nhà thờ và xây dựng các tượng đài. Năm 2011, Cha Antôn Phạm Khắc Liêm kế nhiệm Cha Phêrô. Tháng 06.2013 Cha Antôn cùng cộng đoàn xây dựng nhà mục vụ và nhà xứ. Hiện nay, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Gia Yên đã đi vào ổn định và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến.
Địa dư: Đông giáp xứ Mẫu Tâm; Tây giáp xứ Tân Yên; Nam giáp xứ Phúc Nhạc; Bắc giáp xứ Bạch Lâm.
Diện tích: 1 Km2
Dân Số: 12.000
  • 2.363 gia đình công giáo, gồm 10.829  giáo dân
  • Tỷ lệ: 90,2%
Linh mục quản xứ:
  • Phaolô Phạm Chí Nhân (1954 - 1961)
  • Giuse Trần Đạo Chu (1961 - 1975)
  • Gioan Phạm Đình Nhu (1975 - 1977)
  • Giuse Nguyễn Đức Lục (1977 - 1994)
  • Phêrô Khổng Văn Giám (1994 - 2011)
Linh mục đương nhiệm:
 

Antôn Phạm Khắc Liêm (2011 -)

Cha phó:
 

Giuse Đinh Trọng Nghĩa
Thánh Bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Khiết Tâm - Cộng đoàn Mai Khôi
Thống kê
 

Năm
1974 1989 1994 2004 2013
Giáo dân 5.458 8.908 8.300 9.573 10.829
Gia đình 1.094 1.991 1.678 1.872 2.363
Tu sĩ - - - 5 5
 Cha xứ và đại diện giáo x​ứ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...