27/04/2015
9623

Giáo xứ Đức Long
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1960, Giáo họ Thánh Giuse được tách từ Giáo xứ Dốc Mơ, do Cha Giuse Trần Đình Vận chánh xứ Dốc Mơ coi sóc, đồng thời Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây dựng một nhà nguyện với mái ngói (12m x 32m x 7,5m) làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.
 


 

Nhà thờ Đức Long 1963

Bảy năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn nâng Giáo họ Thánh Giuse lên thành Giáo xứ và đổi tên thành Đức Long, đồng thời cử Cha Giuse Phạm Thanh Trúc phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cha Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Đức Long đã dựng hai nhà nguyện tại hai Giáo họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (1971) và Giáo họ Thánh Tâm (1976). Năm 1983, Cha Gioakim Vũ Hữu Thể về phụ trách Giáo xứ. Bảy năm sau, Cha Gioakim cùng cộng đoàn Đức Long xây dựng nhà thờ mới khang trang và được sử dụng cho đến ngày nay. Năm 1991, Cha Giuse Nguyễn Xuân Triết kế nhiệm Cha Gioakim coi sóc Giáo xứ Đức Long. Cha Giuse đã từng bước giúp cho đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định cho đến ngày nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Suối Nho; Tây giáp xứ Dốc Mơ; Nam giáp xứ Bạch Lâm; Bắc giáp xứ Phú Dòng.
Diện tích: 1,5 km2
Dân số: 8.600 người

  • 2.256 gia đình công giáo, gồm 8.450  giáo dân
  • Tỷ lệ: 98,3%
Linh mục quản xứ:
  • Giuse Phạm Thanh Trúc (1967 - 1983)
  • Gioakim Vũ Hữu Thể (1983 - 1990)
Linh mục đương nhiệm:
 
Giuse Nguyễn Xuân Triết (1991 -)

Cha phó:
 

Giuse Trần Minh
Thánh Bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)
Ngày chầu lượt:  Thánh Giuse (19.03)
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm - Cộng Đoàn Đức Long
Thống kê
Năm 1974 1989 1998 2003 2008 2013
Giáo dân 2.500 5.239 62.76 6.477 7.493 8.450
Gia đình 250 - - - 1.826 2.256
Tu sĩ 3 9 2 1 3 3


 

Cha xứ và Ban Hành Giáo giáo xứ

 

Hội Đồng Giáo Xứ

 

Thường Vụ các Giáo Họ

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...