28/04/2015
10525
Giáo xứ Đức Huy
Quá trình hình thành và phát triển
Trước 1975, Giáo họ Đức Huy là một trong năm Giáo họ của Giáo xứ Dốc Mơ.  Giáo họ Đức Huy được Cha Giuse Trần Đình Vận - chánh xứ Dốc Mơ quản nhiệm. Một năm sau, Cha Giuse tách Giáo họ Đức Huy và giao cho các Cha dòng Salesien Don Bonsco coi sóc. Một thời gian sau, giáo dân từ nhiều nơi, phần lớn thuộc vùng Dốc Mơ và Bạch Lâm về đây lập nghiệp ngày càng đông (khoảng 1.500 người). Ngày 06.08.1982, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng Giáo họ Đức Huy lên thành Giáo xứ Đức Huy và cử Cha Giuse Đinh Xuân Hiên (SDB) phụ trách.

 


Năm 1998, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức trao Giáo xứ Đức Huy cho dòng Salesien quản nhiệm vĩnh viễn. Qua  các thời cha quản nhiệm, cộng đoàn Giáo xứ Đức Huy đã xây dựng nhà thờ kiên cố (42m x 14m x 7m), nhà giáo lý với diện tích 800 m2 và nhà xứ. Từ đây, Giáo xứ Đức Huy đi vào ổn định và phát triển đến ngày nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Dốc Mơ; Tây giáp xứ Hiển Linh; Nam giáp xứ Bạch Lâm; Bắc giáp xứ Dốc Mơ.
Diện tích: 3 km2
Dân Số: 4.889 người

 • 1.226 gia đình công giáo, gồm 4.792 giáo dân
 • Tỷ lệ: 98%
Linh mục quản xứ:
 • Giuse Đinh Xuân Hiên SDB (1975 - 2002)
 • Tôma Vũ Kim Long SDB (2002 - 2006)
 • Gioakim Đinh Văn Phương (2006 - 2012)
Linh mục đương nhiệm:
 
Giuse Phạm Sĩ Sản (2012 -)
Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Phù Hộ
Ngày chầu lượt:  24.05
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
 • Con Đức Mẹ Mân Côi (Chí Hòa):
  • Cộng Đoàn Mân Côi Phù Hộ - Đức Huy
  • Cộng Đoàn Mân Côi - Vô Nhiễm - Đức Huy
 • Con Đức Mẹ Phù Hộ - Cộng Đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Đức Huy
 • Đaminh Tam Hiệp - Phụ xá Thánh Têrêsa (trực thuộc Tu xá TĐVN)
 • Don Bosco:
  • Cộng đoàn Don Bosco Đức Huy
  • Mục vụ giáo xứ
Thống kê
Năm 1992 1998 2003 2008 2013
Giáo dân 2.551 3.162 3.183 4.315 4.792
Gia đình - - - 910 1.226
Tu sĩ Nữ 20 13 14 17 21
Nam - 3 5 5 2
 


 Nhà giáo l​ý

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...