29/04/2015
10523

Giáo xứ Dốc Mơ
Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 02.11.1954, khoảng 3.000 giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm theo Cha Giuse Trần Đình Vận đến Đồi Mơ cây số 81 quốc lộ 20, quận Kiệm Tân, Long Khánh lập nghiệp và lập nên Giáo xứ Dốc Mơ. Một năm sau, số giáo dân tăng hơn 4.000 người nên có các Cha về phụ giúp: Cha Phêrô Tạ Quang Lưu, Cha Giuse Đỗ Trọng Kim, Cha Augustinô Trần Hữu Quyền và Cha Tôma Vũ Đức Long. Bấy giờ Giáo xứ được chia thành năm khu và mỗi khu có một Cha coi sóc. Đến năm 1960, Giáo xứ Dốc Mơ tách phía đông quốc lộ 20, thành lập họ Thánh Giuse (ngày nay là Giáo xứ Đức Long). Năm 1972, Cha Giuse  Trần Đình Vận cùng cộng đoàn xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố (80m x 30m x 30m), tháp chuông (65m), nhà xứ và trường học.

 

Nhà thờ Dốc Mơ 1974

Bốn năm sau, Giáo xứ Dốc Mơ tách một phần phía Tây thành lập Giáo họ Đức Huy (Giáo xứ Đức Huy ngày nay). Năm 1986, Cha Giuse Hoàng Minh Đường kế nhiệm Cha Giuse Vận coi sóc Giáo xứ Dốc Mơ. Cha Giuse cùng cộng đoàn trùng tu một số công trình của Giáo xứ, quy hoạch Đất Thánh, xây Đài Đức Mẹ, trải nhựa và bê tông hóa các con đường trong Giáo xứ. Hiện nay, với sự giúp đỡ của Cha Giuse, Giáo xứ Dốc Mơ đang từng bước lớn mạnh trong đức tin và tình mến.
Địa dư: Đông giáp Giáo xứ Đức Long; Tây giáp Giáo xứ Đức Huy; Nam giáp Giáo xứ Bạch Lâm; Bắc giáp Giáo xứ Phú Dòng.
Diện tích:  1,1 km2
Dân Số: 12.300 người

  • 2867 gia đình công giáo, gồm 12.241 giáo dân
  • Tỷ lệ: 99.5%
Linh mục quản xứ: Giuse Trần Đình Vận (1954 - 1985)
Linh mục đương nhiệm:
 

Giuse Hoàng Minh Đường (1986 -)

Cha phó:

 

Giuse Phạm Thanh Bình

 

Gioan Baotixita Phạm Đức Nhân
Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Ngày chầu lượt: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Con Đức Mẹ Mân Côi (Chí Hòa) - Cộng Đoàn Mân Côi Dốc Mơ
  • Đaminh Tam Hiệp - Tu xá Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  • Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Cộng đoàn Vinh Sơn Dốc Mơ
Thống kê
 
Năm 1974 1990 1994 2003 2013
Giáo dân 12.400 10.575 11.568 11.345 12.241
Gia đình 2.000 2.024 2.514 2.311 2.867
Tu sĩ - 24 12 22 28
 Cha xứ và Ban Hành Giáo giáo x​ứ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...