30/04/2015
6930

Giáo xứ Bình Lộc
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1936, Cha Vaquier dẫn khoảng 30 gia đình công giáo vào vùng đất Kiệm Tân, Long Khánh làm công nhân đồn điền cao su Bình Lộc (SIPH). Cùng năm, Cha Vaquier và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện nhỏ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1942, Đức Cha Jean Cassaigne thành lập Giáo xứ Bình Lộc thuộc Giáo hạt Biên Hòa trong Giáo phận Sài Gòn và cử Cha Gioan Baotixita Trần Văn Hưởng phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn Bình Lộc xây nhà thờ (8m x 25m) bằng vật liệu nhẹ. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Bình Lộc từng bước ổn định, các sinh hoạt tôn giáo và cở sở vật chất cũng được nâng cao. Năm 2008, Cha Giuse Nguyễn Văn Cường về phụ trách Giáo xứ Bình Lộc. Cha Giuse cùng cộng đoàn xây nhà giáo lý (2009) và nhà xứ (2011). Hai năm sau, Cha Giuse và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới khang trang. Hiện nay, cộng đoàn Giáo xứ Bình Lộc đã ổn định và đang phát triển về mọi mặt.
Địa dư: Đông giáp xã Bình Lộc; Tây giáp xã Quang Trung; Nam giáp xã Xuân Thạnh; Bắc giáp xã Quang Trung.
Diện tích: 17,63 km2
Dân Số: 4.661 người

  • 813 gia đình công giáo, gồm 2.953 giáo dân
  • Tỷ lệ: 63,4%
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Baotixita Trần Văn Hưởng (1942 - 1945)
  • Phêrô Trần Văn Khuê (1945 - 1950)
  • Giuse Vũ Hữu Văn (1950 - 1970)
  • Vincentê Nguyễn Ngọc Quý (1970 - 1988)
  • Đaminh Nguyễn Kim Nhuận (1988 - 2007)
Linh mục đương nhiệm:
 

Giuse Nguyễn Văn Cường (2010 -)
Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật trước 19.03 (lễ Thánh Giuse)
Thống kê

Năm 1974 1992 2003 2013
Giáo dân 1.169 2.274 2.304 2.953
Gia đình 193 712 742 813Nhà th Bình Lộc xây mới
 
Nhà giáo lý
 
Cha xứ và đại diện giáo xứ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...