02/05/2015
13237

Giáo xứ Bạch Lâm
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1954, Cha Phaolô Nguyễn Thanh Lịch dẫn một số giáo dân xứ Bạch Liên, Sào Lâm đến cây số 80 quốc lộ 20, xã Gia Tân, quận Kiệm Tân, Long Khánh định cư, lập nghiệp. Ngày 24.05.1955, Đức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền thành lập Giáo xứ Bạch Lâm và bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Thanh Lịch làm chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Phaolô và cộng đoàn dựng một nhà thờ nhỏ bằng gỗ, lợp tôn. 


Hai năm sau, Cha Giuse Phạm Bá Cử kế nhiệm Cha Phaolô coi sóc Giáo xứ Bạch Lâm. Năm 1962, Cha Gioan Baotixita Vũ Ngọc Yến thay Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Năm 1964, Cha Gioan Baotixita cùng với cộng đoàn xây dựng nhà thờ, nhà xứ, hội trường và trường học. Năm 2001, Cha Laurensô Phạm Thanh Xuân về phụ trách Giáo xứ Bạch Lâm, Cha đã tu sửa nhà xứ, bê tông hoá khuôn viên nhà thờ và giúp cộng đoàn Giáo xứ vững vàng hơn trong đức tin. Qua nhiều thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Bạch Lâm tng bưc ổn định và các sinh hot mc v giáo x đã đi vào n nếp. Năm 2009, Cha Phêrô Ngô Duy Hoà về phụ trách Giáo xứ. Bốn năm sau, Cha Phêrô cùng cộng đoàn Bạch Lâm khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới. Đồng thời, Cha Phêrô tiếp tục giúp cộng đoàn Bạch Lâm ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến như hiện nay.
Địa dư: Đông giáp xứ Mẫu Tâm; Tây giáp xứ Tân Yên; Nam giáp xứ Gia Yên; Bắc giáp xứ Đức Long.
Diện tích:  3,06 km2
Dân Số: 7.242 người

  • 1.835 gia đình công giáo, gồm 7.157 giáo dân
  • Tỷ lệ: 98,8%
Linh mục quản xứ:
  • Phaolô Nguyễn Thanh Lịch (1955 - 1956)
  • Giuse Phạm Bá Cử (1956 - 1962)
  • Gioan Baotixita Vũ Ngọc Yến (1962 - 2001)
  • Laurensô Maria Phạm Thanh Xuân (2001 - 2006)
  • Tôma Nguyễn Thiện Phước (2006 - 2009)
Linh mục đương nhiệm:
 
Phêrô Ngô Duy Hoà (2009 -)
Thánh Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày chầu lượt: CN III PS
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay:
  • Mến Thánh Giá Gò Vấp - Tu Viện Mến Thánh Giá Bạch Lâm
  • Nô Tỳ Thiên Chúa - Cơ sở Miền Xuân Lộc
  • Thừa Sai Bác Ái - Cộng đoàn Gia Kiệm (Bạch Lâm) 
Thống kê
Năm 1974 1989 1992 2003 2013
Giáo dân 2.240 4.413 4.226 6.032 7.157
Gia đình 340 986 1.024 1.421 1.835
Tu sĩ 21 3 12 21 30


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...