14/04/2015
3803
Giáo họ biệt lập Phát Lộc
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1982, một số giáo dân thuộc Giáo xứ Phát Hải và một số gia đình công giáo di cư từ miền Bắc đến ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất thuộc Giáo xứ Phát Hải sinh sống và lập nghiệp. Với số gia đình công giáo ban đầu khoảng 38. Vì cách nhà thờ 1,5 km cùng với đường đi lầy lội khó khăn, các gia đình này đã tự tụ họp nhau thành một cộng đoàn nhỏ có tổ chức để luân phiên đọc kinh và ngắm nguyện luân phiên từng nhà. Từ đó hình thành nên giáo xóm Phanxicô Xaviê trực thuộc giáo xứ Phát Hải. Ngày 16.02.1994, Giáo xóm đã dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ bốn gian và được Cha Pascalê Vũ Hoàng Bát làm phép để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 2010, Cha Giuse Phạm Đình Hiền cùng cộng đoàn đã xây dựng một ngôi nhà nguyện mới với diện tích 400m2 do Đức Ông Vincentê Đặng Văn Tú đặt viên đá đầu tiên và đến ngày 01.05.2013, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh khánh thành ngôi nhà nguyện mới.

Địa dư: : Đông giáp xứ Phát Hải; Tây giáp xứ Hiển Linh; Nam giáp xứ Võ Dõng; Bắc giáp xứ Kim Thượng.
Diện tích: 0,02 km2
Dân Số: 998 người
  • 190 gia đình công giáo, gồm 750 giáo dân
  • Tỷ lệ: 75%
Linh mục đương nhiệm:
 

Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Huy (2013 -)
Thánh Bổn mạng: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Ngày chầu lượt:  Ngày 24.08
Thống kê
Năm 2012 2014
Giáo dân 662 750
Gia đình 149 190
 
 
 

 
Cha xứ và Ban Hành Giáo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...