03/05/2015
5234

GIÁO HẠT BIÊN HÒA

1. Thống kê
Giáo hạt Biên Hòa từ năm 1974 – 2013
 
Năm Giáo xứ Giáo họ/
giáo điểm
Linh mục Tu sĩ Giáo dân
Nam Nữ
1974 9 4 14 15 29.330
1984 11 2 12 2 34 22.052
1994 12 1 12 8 21 26.917
2004 12 1 13 8 57 37.181
2013 13 18 69 55.822
 
2. Quá trình hình thành và phát triển
Giáo hạt Biên Hòa có 2 xứ đạo Bến Gỗ và Tân Triều đã đi suốt 300 năm lịch sử của vùng đất Biên Hòa. Hiện nay, giáo hạt Biên Hòa gồm có 12 giáo xứ:
Năm giáo xứ nằm trong thành phố: Biên Hòa; Bình Hải; Phúc Hải; Thuận Hòa; Thái Hiệp.
Ba giáo xứ ngoài thành phố: Tân Triều; Tân Vinh và Bến Gỗ.
Bốn giáo xứ thuộc tỉnh Bình Dương: Nghĩa Sơn; An Bình; Đông Hòa và Dĩ An.
• Số giáo dân: khoảng trên 55.822 người.
3. Tình hình nhân sự
 
Số linh mục Chủng sinh Tu Sĩ Ban Hành Giáo
20 6 69 49
 
4. Một số nét tiêu biểu
Sinh hoạt trong các giáo xứ tương đối đều đặn. Các hội đoàn cơ bản hoạt động tích cực và hiệu quả tốt. Duy trì và tăng cường đời sống đức tin trong các giáo xứ.
- Văn Hóa – Giáo Dục
 
Tổng Số Người Đi Học ĐẠI HỌC CẤP III CẤP II CẤP I MẪU GIÁO NGHỈ HỌC
15.371 1.427 2.882 3615 4.378 3.069 261
Nghề Nghiệp xã hội:
 
Tổng số lao động Buôn Bán Công Nhân Nông Dân Chủ Cơ Sở Nghề Tự Do
32.130 24% 48% 7% 3% 20%
- Bác ái – từ thiện : 522.936.000 đ chia sẻ cho hơn 20 hộ và 320 người.
- Đạo đức
Vì sống xa cách nhau nên các xứ đạo ít có ảnh hưởng hỗ tương. Nhưng nhờ chương trình mục vụ Ngũ Niên tình hình liên đới được củng cố và hiệp thông gắn bó hơn. Là một hạt với số dân tương đối ít trải trên địa bàn quá rộng, nên vấn đề truyền giáo còn khó khăn.
Những mặt tích cực:
Từ ngày hạt Biên Hòa có các linh mục trẻ về, tình hình các xứ đạo có chuyển biến tích cực. Các xứ đạo An Bình, Nghĩa Sơn khởi sắc. Đặc biệt, Giáo xứ Biên Hòa đã mang bộ mặt mới, giáo dân sinh hoạt tích cực, việc thờ phượng trang nghiêm, đông đủ. Tinh thần tương thân, tương ái lẫn nhau được thể hiện rõ rệt nơi các gia đình. 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...